Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

27,2080 CZK


Aktuality


obrázek k článku: Vyhlášení programu INTERREG V A Rakousko-ČR 2014 - 2020 se odkládá

Vyhlášení programu INTERREG V A Rakousko-ČR 2014 - 2020 se odkládá

Na jednání Monitorovacího výboru (MV) dne 22.9.2015 v Aigen-Schläglu v Horním Rakousku nedošlo ke shodě členů MV na Společných pravidlech způsobilosti výdajů projektu. Proto se vyhlášení programu původně stanovené na 19.10.2015 odkládá. Byla ustanovena pracovní skupina, která má za úkol přepracovat tato pravidla a předložit je členům MV ke schválení v oběžné proceduře do konce října 2015. Předpokládá se, že pravidla by pak měla být schválena a program bude vyhlášen do konce roku 2015. Vzhledem k tomu, že bude dodržena lhůta pro předkládání žádostí v délce 6 týdnů, předpokládá se uzávěrka koncem ledna 2016. Žádosti by pak mohly být schváleny na jednání MV přibližně v polovině května 2016. … zobrazit celý článek


obrázek k článku: Vyhlášení programu INTERREG V A Rakousko-ČR a Fondu malých projektů

Vyhlášení programu INTERREG V A Rakousko-ČR a Fondu malých projektů

Vyhlášení Programu INTERREG V A Rakousko-ČR 2014 - 2020 se předpokládá na Monitorovacím výboru (MV), který se koná 22. září 2015 v hornorakouském Aigen-Schläglu. Na programu jednání je schválení Jednacího řádu MV, rozhodnutí o výběrových kritériích, schválení projektové žádosti na „velké“ projekty, rozhodnutí o pravidlech způsobilosti výdajů a další body nutné pro vyhlášení programu. Předpokládá se, že MV stanoví první uzávěrku předkládání žádostí na konec listopadu. Začátkem března 2016 budou žádosti vyhodnoceny a schváleny na 2. zasedání MV. V rámci této první vlny žádostí bude podána i žádost na zastřešující projekt Fond malých projektů Rakousko-ČR 2014 - 2020. Partneři projektu – budo … zobrazit celý článek


obrázek k článku: Živé granty 2015

Živé granty 2015

Obdrželi jsme informaci o grantové výzvě Nadace Via - Živé granty 2015 – Města z jiného těsta. Je zde možnost získat až 70 000 Kč a vzdělávací aktivity pro lidi, kteří oživují městský veřejný prostor.  Odkaz na výzvu naleznete zde: http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/vyhlasujeme-zive-granty-2015. Letáky k výzvě si můžete stáhnout zde: zive-granty-2015-letak.pdf. Výzva je cílena malým neziskovým organizacím založeným na dobrovolné práci a neformálním skupinám aktivních lidí, které působí ve větších obcích a m … zobrazit celý článek


Kultura překonává hranice

Kulturní iniciativy sedmi národů se setkaly v Gmündu (Dolní Rakousko) a Českých Velenicích (Jihočeský kraj) na třídenním setkání 6. - 8.5.2015. V tomto rámci se mimo jiné prezentoval náš EUROREGION SILVA NORTICA, Hlavní evropská města kultury Mons a Plzeň a EVROPSKÝ REGION DUNAJ - VLTAVA. Od 70. let existuje Sdružení evropských příhraničních regionů (SEPH), od roku 2005 je jeho členem také Euroregion Silva Nortica a od roku 2013 je aktivní pracovní skupina sdružení SEPH, která se nazývá TASK FORCE Cross Border Culture i ve spolupráci s kulturními aktivitami příhraničních regionů. Na základě iniciativy Thomase Samhabera (Kulturní spolek ÜBERGÄNGE- PŘECHODY) a vedoucího sítě Rudolfa Godesar … zobrazit celý článek

připojená fotogalerie: Kultura překonává hranice - [5 obr.]

Valná hromada Jihočeská Silva Nortica

Valná hromada sdružení Jihočeská Silva Nortica se konala 14. dubna 2015 v Plané nad Lužnicí. Dne 14. dubna 2015 se v Hotelu Lužnice v Plané nad Lužnicí konala Valná hromada sdružení Jihočeská Silva Nortica, kterého se zúčastnilo na 30 zástupců členů sdružení a hostů akce. Jednání zahájil v 10.00 předseda sdružení Ing. Stanislav Mrvka, účastníky pozdravil také starosta obce pan Ing. Jiří Šimánek, který představil město a dění a zajímavé projekty v něm. Na programu byla zpráva o stavu členské základny, zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014, zprávy o realizaci stávajících a v loňském roce ukončených projektů, plán činnosti a rozpočet na rok 2015. Jako hlavní činnost sdružení byl vyz … zobrazit celý článek

připojená fotogalerie: Valná hromada JčSN 14. dubna 2015 - [7 obr.]

Oznámení – změna v provozu kanceláře JčSN

Sdružení JčSN oznamuje omezení provozu kanceláře v termínu 1. května až 31. srpna 2015. V tomto období je nutno návštěvu kanceláře předem dohodnout:   s jednatelem sdružení Mgr. Pavlem Hložkem, tel. 602 491 498, e-mail pavel.hlozek@silvanortica.com, nebo zástupkyní jednatele Ing. Martinou Petrovou, tel. 605 869 302, e-mail martina.petrova@silvanortica.com. Ing. Zuzana Gregorová bude v termínu 1. 4. - 31. 8. k zastižení pouze na telefonu 602 610 270. Jana Adamcová bude v termínu 1. 5. – 31. 8. k zastižení pouze na telefonu 606 633 822. Od září 2015 již bud … zobrazit celý článek


obrázek k článku: Tisková zpráva - Jihočeský kraj

Tisková zpráva - Jihočeský kraj

9.3.2015 Zdraví, nemoci ani zranění neznají hranic Proto je třeba, aby hranice mezi státy padly i v lékařské péči, zejména v příhraničních oblastech. Shodli se na tom zástupci Jihočeského kraje, Dolních Rakous i nemocnic a záchranných služeb z obou těchto regionů, kteří se sešli v pátek 6. března v českobudějovické nemocnici. „Jde o to, aby hranice, která je dnes běžně prostupná, byla stejně prostupná i v rámci zdravotních služeb. V současné době se připravuje na léto k podpisu mezistátní rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskem ohledně přednemocniční neodkladné péče, jejíž obdoba již funguje mezi Českou republikou a Německem. To znamená, že i zde by pak mohly sanity k aku … zobrazit celý článek

připojená fotogalerie: Návštěva z DR v Nemocnici v ČB - [3 obr.]

obrázek k článku: Nové publikace

Nové publikace

V závěru roku 2014 vydala JčSN ve spolupráci s EUREGIEM Bavorský les - Šumava publikaci „Strategie přeshraniční spolupráce 2014 – 2020". Tato strategie vznikla díky dlouholeté spolupráci euroregionů, které budou své síly a zdroje nadále spojovat.  Další vydanou publikací je brožura „Veřejná správa v Horním Rakousku, Jihočeském kraji a Bavorsku", která poskytuje všeobecný přehled o státní a správní struktuře a má podpořit vzájemné pochopení právních a systémových rozdílů jednotlivých regionů.  Obě tyto publikace byly podpořeny z programu „EÚS Rakousko-ČR 2007 – 2013", projekt „Euroregionální rozvoj hornorakousko/jihočeského příhraničí 2013 – 2014" a jsou zveřejněny na našem we … zobrazit celý článek


obrázek k článku: PF JčSN 2015

PF JčSN 2015

Jihočeská Silva Nortica děkuje všem svým členům, partnerům, spolupracovníkům a klientům za projevenou důvěru v uplynulém roce a přeje hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů v roce 2015.
 
EU EÚS Central Europe KÚ Jčk EUROPA Plattform PRO Waldviertel
Projektverein Waldviertel