Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

25,6450 CZK


Aktuality


Informace pro žadatele o podporu z FMP

Jihočeská Silva Nortica informuje o termínu uzávěrky 3. výzvy pro podání žádostí o podporu z FMP pro realizaci malých projektů přeshraniční česko-rakouské spolupráce.

Termín uzávěrky je 23. března 2018 ve 14:00 hodin.

Dále upozorňujeme na změny v dokumentech:

  • Žádost FMP - Verze 3 / 7. 12. 2017
  • Směrnice - Verze 3 / 7. 12. 2017
  • Kalkulace paušálních nákladů
  • Čestné prohlášení žadatele

Při podávání Žádosti o podporu z FMP je nutno používat aktuální verze dokumentů!1. zasedání RMV jižní Čechy - Horní Rakousko - Dolní Rakousko

Dne 31.10.2017 se ve Schremsu konalo 1. zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP Jižní Čechy - Horní Rakousko - Dolní Rakousko.

Monitorovacím výborem, složeným ze 12 zástupců jižních Čech, Horního a Dolního Rakouska, bylo projednáno 33 žádostí o podporu malých projektů přeshraniční spolupráce. Podpora byla schválena pro 28 projektů.

Seznam podpořených projektů.
 Semináře k Fondu malých projektů

Sdružení Jihočeská Silva Notica zve zájemce na semináře k Fondu malých projektů.

Semináře se konají dne 8. a 15. listopadu 2017 v Českých Budějovicích, jedná se o semináře se stejným obsahem.

Místo konání a program je uveden v pozvánce.

Přihlášení do 6. 11. 2017 na e-mail: marketa.vagnerova@silvanortica.com.  
 Termín uzávěrky 2. výzvy FMP Rakousko-Česká republika

Sdružení Jihočeská Silva Nortica upozorňuje na termín uzávěrky 2. výzvy Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika. UZÁVĚRKA je 6. prosince 2017 (středa) ve 14:00 hodin.   ŽÁDOSTI je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN:   ▪ pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147     (Ing. Zuzana Gregorová - 602 610 270, zuzana.gregorova@silvanortica.com)   ▪ pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního areálu Nemocnice,     ul. Generála Svobody, České Budějovice     (Bc. Markéta Vágnerová - 702 006 412, market … zobrazit celý článek


obrázek k článku: Zahajovací konference Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika

Zahajovací konference Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika

Zahajovací konference projektu FMP Rakousko-Česká republika se konala dne 22. září v Clarion Congress hotelu v Českých Budějovicích. Akce se zúčastnilo na 110 osob z řad politických zástupců regionů jižní Čechy, Dolní a Horní Rakousko, Řídícího a Národního orgánu, projektových partnerů a také institucí, které plánují realizovat své přeshraniční projekty za podpory FMP. Konferenci zahájil Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a předseda sdružení Jihočeská Silva Nortica. Následovaly tyto vystoupení a prezentace: Mgr. Bc. Antonín Krák, člen Rady Jihočeského kraje  Milan Vojta, MBA, M.A., předseda Výboru sociálně-zdravotního Jihomoravského kr … zobrazit celý článek

připojená fotogalerie: Zahajovací konference FMP - [5 obr.]

obrázek k článku: Zahajovací konference k projektu Památky žijí

Zahajovací konference k projektu Památky žijí

Dne 19. 9. 2017 proběhla ve Spolkovém domě ve Slavonicích zahajovací konference k projektu Památky žijí, které se zúčastnilo 60 zástupců památkových objektů, partnerů projektu a členů sdružení Jihočeská Silva Nortica. Přítomné přivítal Ing. Hynek Blažek, starosta města Slavonice. Následovaly jednotlivé prezentace partnerů projektu a příspěvky k tématu konference : Mgr. Pavel Hložek - Jihočeská Silva Nortica Ing. Monika Hienlová - Jihočeská centrála cestovního ruchu Ing. Tomáš Čihák - Vysočina Tourism Mag. Andreas Schwarzinger - Destination Waldviertel GmbH Ing. Marcela Janáčová - Národní památkový ústav, územní památková správa České Budějovice Dipl. Ing. Markus Schmo … zobrazit celý článek

připojená fotogalerie: Zahajovací konference Památky žijí - [10 obr.]

clanky_303.jpg

Sdružení Jihočeská Silva Nortica informuje o uzávěrce 1. kola přijímání žádostí o podporu z FONDU MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Uzávěrka 1. kola přijímání žádostí je 18. září 2017 ve 14:00 hodin.       ŽÁDOSTI je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN:   ▪ pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147,     Ing. Zuzana Gregorová, tel. 602 610 270   ▪ pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního areálu   & … zobrazit celý článek


Zahajovací konference Fondu malých projektů

Sdružení Jihočeská Silva Nortica oznamuje, že se dne 22. září 2017 (pátek) od 10 do 12 hodin bude konat zahajovací konference Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika.

Konference se bude konat v Českých Budějovicích, informace o programu jsou uvedeny v pozvánce.Zahajovací konference projektu Památky žijí

Sdružení Jihočeská Silva Nortica oznamuje, že se dne 19. září 2017 (úterý) od 10 do 14 hodin bude konat zahajovací konference k projektu Památky žijí. Konference se bude konat ve Spolkovém domě ve Slavonicích, informace o programu jsou uvedeny v pozvánce. Projekt Památky žijí si klade za cíl propagovat méně navštěvované hrady, zámky, kláštery a města s hradbami v regionech Jižní Čechy, Vysočina, Waldviertel a Mühlviertel. Projekt bude podporovat akce, které se na památkách konají, v rámci projektu bude vytvořena sp … zobrazit celý článek


obrázek k článku: Fond malých projektů - vyhlášení

Fond malých projektů - vyhlášení

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlašuje ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP. UZÁVĚRKA 1. kola přijímání žádostí je 18. září 2017 ve 14:00. ŽÁDOSTI je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN:   ▪ pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147     (Ing. Zuzana Gregorová - 602 610 270, zuzana.gregorova@silvanortica.com)   ▪ pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního are … zobrazit celý článek


Fond malých projektů bude vyhlášen 14. 6.

Regionální monitorovací výbor FMP regionů Jihočeský kraj – Dolní Rakousko – Horní Rakousko na svém jednání dne 7. 6. 2017 v Českých Budějovicích rozhodl o vyhlášení Fondu malých projektů dne 14. 6. 2017 (středa). Tento den zveřejní na svých internetových stránkách Správci FMP základní informace o FMP, žádost a její přílohy, Směrnici pro žadatele a další dokumenty. Od tohoto data bude možné žádost zaregistrovat. Doporučujeme žádost konzultovat s příslušným Správcem FMP, kterým je pro Jihočeský kraj sdružení Jihočeská Silva Nortica (kontakt - Ing. Zuzana Gregorová, e-mail: zuzana.gregorova@silvanortica.com). Uzávěrka podání žádostí v&nb … zobrazit celý článek


Valná hromada JčSN 2017

Dne 25. 4. 2017 se v zasedací místnosti ČEVAK a.s. v Českých Budějovicích konala Valná hromada JčSN, které se zúčastnilo 32 zástupců členů sdružení a hostů akce.

Program :
- volba mandátní a volební komise
- stav členské základny sdružení
- zpráva revizní komise
- zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016
- zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů, Památky žijí
- plán činnosti a rozpočet na rok 2017
- volba nového předsednictva
- volba předsedy a 2 místopředsedů
- volba revizní komise
- diskuze, různé
 


připojená fotogalerie: Valná hromada 2017 - [2 obr.]

Fond malých projektů byl schválen

Monitorovací výbor programu INTERREG V A Rakousko-ČR schválil v lednu 2017 projekt Fond malých projektů Rakousko-ČR. Fond tak může být vyhlášen na jaře 2017, po schválení všech dokumentů a termínů na jednání Regionálního monitorovacího výboru, které plánujeme na konec května 2017. Nový FMP je připravován po celé rakousko-české hranici a je do něj zapojen Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a země Horní a Dolní Rakousko. Vedoucím partnerem tohoto FMP je Jihočeská Silva Nortica, dalšími partnery a budoucími Správci FMP pak organizace NÖ.Regional.GmbH, Regionalmanagement OÖ GmbH, Sdružení obcí Vysočiny a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. První termín sbě … zobrazit celý článek
 
Interreg Central Europe KÚ Jčk EUROPA Plattform PRO Waldviertel
Projektverein Waldviertel