Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2480 CZK


obrázek k článku: Rožmberkové a naše společná historie – putovní výstava v MMaG Dačice

Rožmberkové a naše společná historie – putovní výstava v MMaG Dačice

Hned o několik století zpátky, v době, kdy žili Rožmberkové, se mohli ocitnout návštěvníci výstavy „Rožmberkové, naše společná historie“, která je přístupná veřejnosti od 12. února do 10. března 2013 v Dačickém městském muzeu a galerii

Výstavu zahájil starosta města Ing. Vlastimil Štěpán, místostarosta Jan Bartošek a ředitelka muzea Mgr. Marie Kučerová. Na vernisáži se představil žesťový kvintet ZUŠ Dačice. Součástí zahájení výstavy byla ochutnávka "rožmberské" kuchyně, kterou představil ředitel gastronomické agentury z Českých Budějovic pan Vladimír Tůma. Po úvodu následovalo pozvání na prohlídku expozice. 

Výstava zaujme trojrozměrnými předměty dokumentující rožmberskou éru. Setkat se můžete i s Petrem Vokem z Rožmberka, nejznámějším a také posledním představitelem rodu, či s paní Perchtou z Rožmberka, spojovanou s postavou Bílé paní. Kostým Petra Voka si pro pořízení fota mohou návštěvníci půjčit přímo v expozici. Dále si mohou pořídit fotografii ve zbroji. Prostřednictvím textových a obrazových panelů nabízí nahlédnutí do světa Rožmberků. Přibližuje genealogii rodu, představuje nejvýznamnější představitele i mecenáše, stavitele, zabývá se alchymií, dolováním a mincovnictvím, správou panství, rybníkářstvím, pivovarnictvím, stravováním, rodovými slavnostmi, ženami u dvora, pověstmi, zábavou aj. Výstava je zároveň doplněna trojrozměrnými exponáty, obrazy, figurínami v dobovém oblečení či replikami historických renesančních kostýmů z Regionálního muzea v Českém Krumlově. 

V listopadu 2011 uplynulo 400 let od smrti posledního mužského potomka šlechtického rodu Rožmberků Petra Voka (1.10.1539 - 6.11.1611), kterým tento slavný rod vymírá po meči. Tento rod po staletí výrazně dominoval jihočeským dějinám, obsazoval klíčové pozice v Českém království a velmi významně tak ovlivňoval historické dění na území dnešní České republiky, ale, a to je méně známo, i mnoha míst současného Dolního a Horního Rakouska. Oslavám tohoto jubilea byla přímo v roce 2011 věnována řada akcí pořádaných na území Jihočeského kraje, ale i v dalších místech naší republiky. Jedním z nich bylo hlavní město Praha, ve kterém byly oslavy Rožmberského roku již v prosinci 2010 zahájeny celoroční výstavou „ROK RŮŽE“, a to přímo v Rožmberském paláci v prostorách Pražského hradu. „Pražská“ výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti, navštívily ji statisíce lidí. Po úspěchu v Praze inspirovala tým zástupců Jihočeského kraje, RERA a.s. a hornorakouských partnerů k realizaci dalšího projektu. Tím byla výstava „Rožmberkové, naše společná historie“. Původní výstava byla přeměněna na expozici putovní a změnil se i samotný dosah výstavy. Stávající výstavu organizátoři obohatili o informace týkající se působení Rožmberků v Rakousku. 

Rožmberkové měli s rakouskou stranou kontakty několika druhů. Jednak to byly příbuzenské vazby, kdy díky sňatkům rod získal vliv nebo drobná panství v Rakousku. Není proto překvapením, že tam nalézáme podobnou architekturu jako u nás. Jižní Čechy navíc vzkvétaly díky rožmberskému přeshraničnímu obchodu. Do Rakouska se vyváželo především pivo, med a medovina, naopak do Čech se přes velké trhy ve Freistadtu dostávalo luxusní zboží jako jižní ovoce nebo koření z Asie. 

Působení slavného rodu Rožmberků se dotýkalo mnoha míst v Horním i Dolním Rakousku. Vzhledem k tomu, že tato zajímavá linie prochází společnou historií na obou stranách dnešní hranice, nabízelo se realizovat společně s rakouskými partnery projekt s názvem „ROK RŮŽE – Rožmberkové a naše společná historie – putovní výstava 2012“. V průběhu roku 2012 instalovala Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a. s. tuto výstavu v několika s rodem historicky významně spjatých místech, jak v Jihočeském kraji, tak v Horním Rakousku. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží 20.1.2012 ve Freistadtu. Následně byla vybrána jihočeská města Borovany (10.5.-17.6.2012), Zlatá Koruna 05.-08.2012) a jako poslední hornorakouský Haslach (09.-10./2012). V závěru loňského roku pak výstava probíhala v dolnorakouském Raabsu (10.-12/2012). V každém městě se posléze výstava ještě trochu proměnila, aby nabídla informace týkající se přímo konkrétního místa nebo zajímavosti ze zdejšího archivu. Tyto společné přeshraniční aktivity jihočeské a rakouské strany jsou realizované za podpory Fondu malých projektů v rámci Programu Cíl 3 – EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013.

Rožmberská výstava je pojata jako volný předstupeň Zemské výstavy 2013 a také jako pozvánka na ni. Ta je pro Jihočeský kraj a Horní Rakousko nejvýznamnější společnou aktivitou pro rok 2013.

Mediální partnerem putovní výstavy "Rožmberkové a naše společná historie" je deník MF Dnes.

připojená fotogalerie: Putovní výstava - [13 obr.]


 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk