Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2480 CZK


obrázek k článku: Valnou hromadu JčSN pro rok 2013 hostilo město Dačice

Valnou hromadu JčSN pro rok 2013 hostilo město Dačice

Dne 11. dubna 2013 se v malém sále Městského kulturního střediska v Dačicích konala Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica. V 10:00 hodin zahájil jednání předseda sdružení Ing. František Štangl.
 
Na programu bylo podání zprávy o stavu členské základny, zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2012 a podání zprávy o realizaci projektů. Krátkou prezentaci o „Fondu malých projektů“ přenesla manažerka FMP Ing. Zuzana Gregorová. O přeshraničním projektu „QUALIST“ referovala Marcela Smolíková, DiS. Dále se projednávalo předložení žádosti na nový projekt „Euroregionální rozvoj hornorakousko-jihočeského příhraničí 2013-2014“, který je zařazen v prioritní ose II – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj. Úkolem projektu bude i nadále rozvíjet spolupráci mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem, případně Dolním Rakouskem. Dalším bodem jednání VH byla zpráva o účasti JčSN a ERSN v asociaci evropských příhraničních regionů AGEG, kterou podal za viceprezidenta AGEG RNDr. Jana Zahradníka jednatel sdružení Mgr. Pavel Hložek. Člen revizní komise Ing. Jiří Stráský přednesl revizní zprávu JčSN za rok 2012. Komise neshledala žádné závažné nedostatky v hospodaření sdružení. Poté Mgr. Pavel Hložek představil plán činnosti a rozpočet na rok 2013. Novým členem sdružení se stala obec Jílovice, okres ČB. Své členství ve sdružení zrušila organizace AgEnDa, o. s. a Třeboňská rozvojová, o. p. s. Posledním bodem valné hromady bylo představení firmy IDvideo, jejíž zástupce nabídl starostům obcí a měst zpracování leteckých fotografií a videí.
 
Závěrem předseda sdružení Ing. František Štangl poděkoval zástupcům obcí, měst a organizací za hojnou účast na letošní Valné hromadě a popřál jim úspěch ve své činnosti. Následovala diskuze účastníků a ukončení schůze.
 
Po jednání valné hromady JčSN byl společný oběd v místní restauraci Pivovarský dvůr a následovala prohlídka místního zámku.

připojená fotogalerie: Valná hromada JčSN 2013 - [32 obr.]


 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk