Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2480 CZK


obrázek k článku: Lidé z Českých Velenic a okolí mohou zkušebně využívat zdravotní péči v zemské nemocnici v Gmündu

Lidé z Českých Velenic a okolí mohou zkušebně využívat zdravotní péči v zemské nemocnici v Gmündu

Ve čtvrtek 8. 3. 2012 proběhlo v prostorách Zemské kliniky Waldviertel Gmünd slavnostní zahájení projektu „Healthacross in Practice“. Tento projekt vznikl ve spolupráci společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. a rakouského lead-partnera NÖ Landeskliniken-Holding a za podpory Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 „EÚS Rakousko - Česká republika 2007 – 2013“.
 
Díky dvěma předchozím projektům už v tomto regionu byly položeny základy spolupráce: projekt „Healthacross 2008 – 2010“ inicioval první kroky s cílem umožnit obyvatelům regionu čerpat v praxi lůžkovou i ambulantní zdravotní péči přeshraničně, tedy na území sousedního státu. Projekt „Healthacross – přeshraniční poskytování zdravotní péče mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem“ pak urovnal cestu k dlouhodobé přínosné spolupráci. K nejdůležitějším milníkům projektu patřilo strukturální srovnání a vypracování rejstříku služeb, vodítek pro další postup v projektovém regionu a studie proveditelnosti přeshraničního zdravotnického centra. Na základě výsledků tohoto předchozího projektu lze nyní v rámci navazujícího projektu „Healthacross in practice“ pracovat na praktické realizaci přeshraničního poskytování zdravotní péče mezi Českou republikou a Rakouskem, konkrétně mezi regionem Dolní Rakousko a Jihočeským krajem. Projekt trvá od 01. ledna 2012 – 31. března 2014.
 
Zásadní součástí toho projektu je pilotní program, který probíhá od 25. února do 31. května 2013, v jehož rámci dostanou pacienti z české strany hranice (z oblasti Českých Velenic a okolí) možnost využít služeb Zemské kliniky Waldviertel Gmünd. Zhruba 100 českým pacientům bude poskytnuta ambulantní zdravotní péče. V případě urgentní potřeby bude možné přistoupit i k hospitalizaci pacienta. V rámci pilotního programu nebude vyžadována žádná finanční spoluúčast pacientů. Veškerá péče bud hrazena partnery projektu. Pacienti mohou do nemocnice v Gmüdnu docházet na základě doporučení svého praktického lékaře. Výkony budou termínově plánovány do ordinačních hodin chirurgické a ortopedické ambulance a ambulance interní medicíny. V ordinačních hodinách je v ambulancích přítomen česky mluvicí zdravotnický personál.
 
Od konce února doposud bylo ošetřeno v moderní přeshraniční nemocnici 60 pacientů. Občané i praktiční lékaři z Českých Velenic, Horní Stropnice a Suchdola nad Lužnicí, ale i záchranáři dostali alespoň na několik měsíců šanci vyzkoušet si snadnější život se zázemím komfortně vybavené nemocnice za zády. O ošetření českých pacientů v sousední rakouské nemocnici se diskutuje od doby, kdy se otevřeli hranice. Přitom o ošetřování pacientů v Gmündu začali zdravotníci i politici uvažovat už v roce 1990.  
 
Další důležitou aktivitou projektu „Healthacross in Practice“ je zapojení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK). Pro její pracovníky a pro relevantní zaměstnance některých jihočeských nemocnic budou uspořádány kurzy německého jazyka. Plánována jsou také společná cvičení české a rakouské zdravotnické záchranné služby.
 
Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce a výměny zkušeností mezi zdravotnickým personálem z obou zemí budou také probíhat odborná setkání.
 
Právě v regionu Gmünd - České Velenice je patrné, jak by fungující přeshraniční spolupráce mohla lidem usnadnit každodenní život. Vždyť Zemská klinika Waldviertel Gmünd se nachází přímo u hranic, naproti tomu na české straně, v Českých Velenicích, je nejbližší vozidlo záchranné služby s lékařem vzdáleno více než 30 km, nejbližší nemocnice pak 60 km. Využití Zemské kliniky obyvatelstvem z české strany hranice je proto z hlediska podstaty evropské integrace logickým krokem.
 
Více informací o projektu naleznete na http://www.healthacross.eu/cz/healthacross-in-practice/home.html nebo v brožuře, která je ke stažení zde. 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk