Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2480 CZK


obrázek k článku: Zasedání partnerů projektu „QUALIST“ a Mezinárodní workshop na téma doprava

Zasedání partnerů projektu „QUALIST“ a Mezinárodní workshop na téma doprava

Ve dnech 15. a 16. dubna 2013 se konalo 6. jednání partnerů projektu QUALIST – č. 2CE179P4, který je realizován v rámci programu Central Europe a spolufinancován z ERDF. Dvoudenní meeting byl tentokrát spojen s Mezinárodním workshopem na téma doprava. Setkání se konalo v budově Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze. Prvního dne se účastnilo přibližně 25 osob, které zastupovali 11 projektových partnerů z Německa, Rakouska a České republiky. Druhý den na konferenci dorazilo přibližně 45 účastníků.

První den nás přivítal Dr. David Michel, pověřenec Saské kontaktní kanceláře v Praze. Konzulát má za úkol rozšiřovat kooperaci a zintenzivnit vzájemné vztahy mezi Saskem a ČR. Zprostředkovává partnerství, prezentuje rozmanitost Svobodného státu ve sféře vzdělávání a mládeže, kultury, vědy a životního prostředí, společenské angažovanosti organizací a institucí při tvorbě sítí, a v neposlední řadě v oblasti ekonomiky a turistiky. Po krátkém představení hostitele už následovalo samotné jednání řídícího výboru a manažerské skupiny. Vedl ho koordinátor projektu Ing. Steffen Nestler spolu s Petrou Ludewig, zástupkyní Leadpartnera.
 
V rámci jednání výboru se řešil stav odevzdaných finančních zpráv či stav a čerpání rozpočtu v návaznosti na prodloužení projektu do konce roku 2013. Šestiměsíční doba navíc bude sloužit ke kvalitnějšímu zpracování závěrečných výstupů projektu. Jednání manažerské skupiny bylo zaměřeno na dosavadní a plánované výstupy projektu dle pracovních odvětví. V rámci WP2 – „Komunikace a propagace“ referovala Ing. Šťávová (PP10) o současném obsahu a návštěvnosti webu projektu. Ing. Kudernatsch zodpovědný vedoucí za WP3 – „Revitalizace malých měst“ nastínil předběžný návrh souhrnné brožury k WP3 a vzhled příručky „Urbanistická vize malých měst Střední Evropy v roce 2020“. Dr. Schubert, vedoucí WP4 – „Koncepty mobility“ představil závěrečnou zprávu k tématu doprava v malých městech. I na toto téma bude zpracována souhrnná brožura. J. Wallenberger zpracovatel WP5 hovořil o Konferenci ambasadorů ve Waldviertelu a o informační kampani k projektu „Wohnen im Waldviertel“. Závěrem se řešila příprava krátkého filmu, který by shrnoval celý průběh projektu, jeho výsledky apod.
 
Na řadu přišel i příspěvek M. Stillerové z JTS z Vídně. Partnerům objasnila závěrečné kroky k ukončení projektu – lhůty pro uznání nákladů, realizace posledního vyúčtování, vyplňování kontrolních dokumentů, obsah závěrečné zprávy, archivace dokumentů apod. 
 
Posledním bodem dopoledního jednání byly informace o důležitých termínech, novinkách a akcích v rámci programu Central Europe. Příští Partner Meeting se uskuteční v září 2013 v Rakousku. Jeho součástí bude závěrečný workshop k WP5 – „Regionální informační a prezentační systém malých měst“. Na první polovinu listopadu 2013 byla naplánována závěrečná konference v Drážďanech.
 
Odpolední program byl již součástí mezinárodního workshopu. Pro hosty byla připravena návštěva středočeské obce Tuchlovice, která je známá svými mnohostrannými aktivitami. Rozvojová strategie obce se zaměřuje na infrastrukturu (napojení na dálnici R6, vlastní cyklostezka), cestovní ruch, rekonstrukci komunikací a přilehlých prostor, výstavbu sportoviště a bazénu s pohyblivým dnem apod. Zdejší obyvatelé nemají nouzi ani o kulturní vyžití. Obec dbá na dodržování tradic, pořádá akce ve spolupráci s místní základní školou apod. Některé aktivity jsou součástí projektů EU. Zde jsme mohli vidět dobrý příklad revitalizace a dopravního propojení malé obce.
 
Druhý den patřil mezinárodní konferenci na téma doprava. Na programu byly odborné příspěvky vztahující se k mobilitě. Děkan dopravní fakulty ČVUT Dr. Ing. Miroslav Svítek hovořil o účasti univerzity na mezinárodních projektech. Studenti mají možnost spolupráce s významnými podniky v ČR (Škoda, ČD, Siemens). Zájem o toto zaměření studia roste. O tom vypovídá i počet studentů ze zahraničí, který se zvedl o 10%. Ve dnech 19. - 20. září 2013 slaví fakulta dopravní 20 let. K tomuto výročí se uskuteční odborná konference, na kterou jsou všichni srdečně zváni. Ing. Irena Šťávová, zástupce pořadatele A.R.D. Central s.r.o. informovala účastníky o aktivitách programu Central Europe, o angažovanosti českých partnerů v projektech CE či o přípravných krocích k programu CE 2014 – 2020. Jménem MMR ČR nás pozvala na Výroční konferenci OP CE, která se koná 15. – 16. května 2013 v italském městě Padua. Ředitel dopravního svazu ZVON v Sasku, p. Hans-Jürgen Pfeiffer hovořil o významných přeshraničních dopravních projektech, na kterých svaz spolupracuje s Polskem a ČR. Dále představil vlastní systém na tvorbu jízdních řádů a GPS systém, díky jemuž mají cestující dobrý přehled o poloze či zpoždění spoje. V sousední zemi se snaží o unifikaci tarifů, o zavedení alternativní dopravy nebo o udržení eurotiketu, který platí od roku 2004 ve 3 zemích. Čtvrtý příspěvek patřil zástupci JčSN Mgr. Pavlu Hložkovi. Prezentace na téma Přeshraniční centrála mobility Walviertel – Jižní Čechy zajímala všechny zúčastněné. Jejím obsahem bylo představení činností, akcí a publikací, které se v rámci jejího provozu na česko-rakouské straně uskutečnili. Odpoledne měl slovo Dr. Rainer Schubert z ISUP GmbH ze Saska, který shrnul tříleté výsledky práce na téma doprava v Sasku, Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Zpráva zahrnovala nabídku veřejné dopravy v daných regionech, její využití, zhodnocení a návrhová opatření. Řešením je flexibilně přizpůsobit jízdní řády a využívat efektivnější druhy dopravy – např. autobusy na zavolání, nízkokapacitní autobusy apod. Informace mezi cestujícím a dopravcem má zprostředkovávat Centrála mobility. Závěrečný krok k ukončení projektu je zpracování urbanistické vize „Doprava v malých městech Střední Evropy v roce 2020“. Stěžejními body bude revitalizace, mobilita a místní informační systém. Budou v ní shrnuty všechny výsledky projektu. Měla by sloužit jako příručka pro ostatní regiony Střední Evropy.       
 
Na závěr Petra Ludewig, zástupce hlavního partnera popřála kolegům další pracovní úspěchy a zdárné ukončení projektu.

připojená fotogalerie: PP-Meeting a Konference k projektu QUALIST - [36 obr.]


 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk