Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2480 CZK


obrázek k článku: Gmünd se uchází o Zemskou výstavu 2017 a jihočeská města České Velenice, Jindřichův Hradec a Třeboň společně s ním

Gmünd se uchází o Zemskou výstavu 2017 a jihočeská města České Velenice, Jindřichův Hradec a Třeboň společně s ním

Projektová žádost byla dne 24.6.2013 předána zemskému radnímu Karlu Wilfingovi

Je to milník pro okres Gmünd: S předáním dokumentů žádosti o pořádání Zemské výstavy 2017 dosáhla iniciativa “go17“ důležitého vrcholu. Přes 30 běžců doneslo oficiální žádost Gmündského projektu „Příroda.Čas.Voda“ do Zemského domu do St. Pöltenu. Zemský radní Mag. Karl Wilfing přijal žádost o tloušťce 168 stran od členů go17 a četného zastoupení obyvatelstva. „Energie a soudržnost jsou citelné a nebyly zatím ještě u žádného uchazeče. Již pro tuto samotnou skutečnost bych Regionu Gmünd přál, aby byl vybrán. Jako zplnomocněnec NÖVOG (Dolnorakouská dopravní společnost) si myslím, že by samozřejmě Zemská výstava v okrese Gmünd znamenala oživení dráhy ve Waldviertelu.“ byl ohromen i Wilfing.

Předseda Go17 Andreas Weber byl sám mezi běžci a byl ohromnou podporou viditelně pohnutý: „Když jsme před dvěma roky zahájili přípravné práce pro tuto žádost, nikdy se mi o takovémto entusiasmu ani nesnilo.“ Všech 21 starostů okresu Gmünd stojí rovněž za touto žádostí, stejně jako obyvatelstvo. 2.500 lidí podporuje věc aktivně prostřednictvím členství nebo internetové platformy go17, stejně tak všechny hlavní podniky okresu. A jihočeská města České Velenice, Jindřichův Hradec a Třeboň nestojí stranou a v rámci bezprostřední přeshraniční spolupráce se k iniciativě go17 a k přípravě projektu aktivně připojila.

Způsob ucházení se o pořádání Zemské výstavy je v Dolním Rakousku doposud jedinečný

Podklady, které byly předány Zemské vládě, nevznikly někde v tiché komůrce - téměř 38.000 občanů okresu Gmünd, ale také dalších obyvatel Waldviertelu a Jihočeského kraje, bylo pozváno, aby zpracovali tento projekt Zemské výstavy. Ucházení se o Zemskou výstavu toho druhu demokraticky založené ještě v Dolním Rakousku nebylo.

V centru dění projektu „Příroda.Čas.Voda“ mají stát 15. poledník, který prochází Gmündem a Jihočeským krajem a určuje středoevropský čas, grandiózní krajina rybníků a světově uznávaná přírodní krajina, které formují celý okres. 


Článek byl zpracován z tiskové zprávy go17 (www.go17.at) v rámci přeshraničního projektu Zemská výstava Gmünd – České Velenice 2017.

Foto v úvodu: Zemský radní Karl Wilfing převzal od zástupců okresu Gmünd podklady k ucházení se o pořádání Zemské výstavy. 

Na fotce (zleva): Poslanec Zemského sněmu Ing. Johann Hofbauer, předseda Go17 Andreas Weber, zemský radní Karl Wilfing, starosta Gmündu Andreas Beer, MA, Martin Atassi a Bernhard Bock z běžeckého týmu Gmündu. 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk