Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2480 CZK


obrázek k článku: 2. workshop znalostní platformy "Mobilita, dostupnost a doprava ERDV"

2. workshop znalostní platformy "Mobilita, dostupnost a doprava ERDV"

Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV) tvoří 7 partnerských regionů ze 3 sousedících zemí ČR, SRN a Rakouska. Na 60 000 km2 žije asi 6 milionů obyvatel. Cílem ERDV je zlepšení přeshraniční a meziregionální spolupráce v celé řadě oblastí. Jihočeský kraj řídí činnost znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava (ZP Doprava).

Oblast dopravy je mimořádně významná pro udržitelný rozvoj všech dalších oblastí ERDV, zejména pro výkonné hospodářství, pro mobilitu, zaměstnanost a životní úroveň obyvatel regionů a rozvoj cestovního ruchu. Pro růst ekonomického potenciálu ERDV je potřebný obchod, přičemž oblasti v Evropě bez dobrého dopravního spojení – silničního, železničního, vodního i leteckého – nebudou prosperovat.

ZP Doprava sestává z 34 dopravních expertů z různých organizací všech regionů, kteří se již dvakrát sešli při trilaterálním jednání v Českých Budějovicích. Během sedmi setkání se experti soustředí na vybudování expertní sítě ERDV v oblasti dopravy, jakož i na perspektivní projekty ve všech dopravních módech. Cílem je v polovině roku 2014 předložit Prezidiu ERDV seznam dopravních projektů realizovatelných pod záštitou ERDV v programovacím období 2014–2020.

2. workshop ZP Doprava se konal 28. června 2013 na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (viz foto). Zúčastnilo se ho 21 expertů ze všech regionů ERDV.

Workshop zahájil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a Kateřina Pospíšilová, vedoucí projektu ERDV za Jihočeský kraj. Z hostů byli dále přítomni Ivana Křižáková, zástupkyně vedoucí Kanceláře ERDV v Linci, a Kaspar Sammer vedoucí Euregia Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn ve Freyungu.

Účastníci akce byli informováni o dění v ERDV vč. aktivit v oblasti dopravy a o plnění závěrů 1. workshopu. Poté se diskutovalo o formách prezentace činnosti ZP navenek. V rámci rozvoje expertní informační sítě byly prezentovány vyvinuté originální databáze členů ZP a aktérů a dokumentů ERDV (viz níže) naplněné údaji od expertů ZP. Byl projednán rovněž návrh metodiky a harmonogramu multikriteriálního hodnocení projektových námětů, jakož i hodnoticí formulář navržený také jihočeskými experty. Byl také představen první seznam cca 30 námětů dopravních projektů ze všech regionů ERDV podrobně specifikovaných experty pomocí speciálně vyvinuté projektové fiše. Při cenných odborných diskusích zaznělo 37 příspěvků od hostů a 13 expertů ze všech zemí. Celý průběh workshopu je dokumentován v protokolu s 12 přílohami.

Výsledky: obě databáze, jakož i harmonogram a metodika pro hodnocení projektových námětů jsou téměř dokončeny. Projektové náměty jsou shromážděny. Program pro další dva workshopy je schválen. Regiony obdržely řadu úkolů souvisejících zejména s prezentací jednotlivých projektů na příštím jednání.

Navazující oslavy 1. výročí založení ERDV u Vltavy se zúčastnilo 8 expertů. Třetí workshop ZP Doprava se bude konat v Linci 11. 10. 2013. Bližší informace lze nalézt na http://www.evropskyregion.cz .

Projektové inovace:
• databáze „Členové znalostní platformy Doprava ERDV“
• databáze „Hlavní aktéři a strategické dokumenty regionů ERDV v oblasti dopravy“
• vzájemné umístění log na webových stránkách
• zprávy o činnosti ZP na webových stránkách organizací expertů v regionech
• bilaterální dohody mezi regiony u společných přeshraničních dopravních os
• mapa ERDV se zakreslenými projektovými náměty

zdroj: Tisková zpráva - PhDr. Jan Gregor, Ph.D., manažer ZP 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk