Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2480 CZK


obrázek k článku: Zasedání partnerů projektu „QUALIST“  a Mezinárodní workshop na téma regionální marketing

Zasedání partnerů projektu „QUALIST“ a Mezinárodní workshop na téma regionální marketing

Ve dnech 26. a 27. srpna 2013 se ve Vídni konalo 7. jednání partnerů projektu QUALIST – č. 2CE179P4, který je realizován v rámci programu Central Europe a spolufinancován z ERDF. Dvoudenní meeting byl tentokrát spojen s Mezinárodním workshopem na téma regionální marketing. Prvního dne se účastnilo přibližně 25 osob, které zastupovali 11 projektových partnerů z Německa, Rakouska a České republiky. Na konferenci dorazilo přibližně 35 účastníků.

První den bylo na programu jednání řídícího výboru a manažerské skupiny. V konferenčních prostorách hotelu Roomz nás přivítala zástupkyně hlavního partnera ze Saska, Petra Ludewig a koordinátor projektu, Ing. Steffen Nestler. Několik slov k přeshraničnímu projektu řekl i významný host, zástupce JTS ve Vídni, a zároveň manažer programu Central Europe, Christophe Ebermann, který na jednání dorazil s kolegyní Ing. Miroslavou Stillerovou, projektovou finanční manažerkou. Dále následovalo samotné jednání partnerů zapojených do projektu.

V rámci jednání výboru se řešil stav odevzdaných finančních zpráv či stav a čerpání rozpočtu v návaznosti na prodloužení projektu do konce roku 2013. Šestiměsíční doba navíc bude sloužit ke kvalitnějšímu zpracování závěrečných výstupů projektu a k dočerpání rozpočtu. Velký důraz se klade na spolupráci s médii a na práci s veřejností, což má v mezinárodním měřítku velký význam.

Jednání manažerské skupiny bylo zaměřeno na závěrečné výstupy projektu dle pracovních odvětví. V rámci WP2 – „Komunikace a propagace“ měla slovo Ing. Irena Šťávová (PP10). Referovala o obsahu webových stránek projektu, představila statistiku návštěvnosti a nastínila přípravy na vydání dvou posledních newsletterů. Dále zmínila účast lead-partnera na výroční konferenci programu Central Europe v italském městě Padua. Na konferenci byla představena série brožur „portréty“ nabízející přehled toho, čeho bylo díky programu dosaženo. Příležitost prezentovat se v brožuře dostal i projekt QUALIST. Ing. Gerald Kudernatsch zodpovědný vedoucí za WP3 informoval o závěrečných krocích k uzavření pracovního balíčku demografický rozvoj maloměst. Dr. Schubert, vedoucí WP4 shrnul téma doprava v malých městech. Nina Sillipp z Rakouska hovořila o výsledcích v rámci WP5 „Regionální marketing“, o účasti na veletrzích a workshopech, o informační kampani k projektu „Wohnen im Waldviertel“ nebo o provozu Wohnwebu.

Během měsíce září by měla být zkompletována souhrnná brožura k WP3 – „Revitalizace malých měst“, taktéž k WP4 - „Koncepty mobility“ a k WP5 – „Regionální marketing“. Poté budou dány do tisku. Ve stejné fázi výroby je i příručka „Urbanistická vize malých měst Střední Evropy v roce 2020“. Všechny tištěné výstupy budou k dispozici i v elektronické verzi. Posledním úkolem lead-partnera je vyrobit krátký film o projektu. Jeho natáčení se plánuje na nejbližší dny.

Odpolední program byl již součástí mezinárodního workshopu. Navštívili jsme veletrh Waldviertelpur, který byl umístěn v srdci Vídně, na Náměstí hrdinů před palácem Hofburg. Zde jsme mohli vidět dobrý příklad marketingu regionálního hospodářství. Úkolem 10. ročníku bylo představit Vídeňanům, ale i zahraničním návštěvníkům sousední region Waldviertel. Přes 100 vystavovatelů z oblasti cestovního ruchu, kultury a gastronomie zde nabízelo své výrobky, lákali k návštěvě regionu apod. Cílem bylo vyzdvihnout pozitiva regionu. Nezapomnělo se ani na hudbu, zvyky a tradiční řemesla. Setkali jsme se zástupcem organizátora akce, s Mag. Andreasem Schwarzingerem z Destination Waldviertel, GmbH. Krátce nám pohovořil o historii této slavnosti, o přínosech pro podnikatele nebo o věcech spojených s organizací takovéto velké akce.

Druhý den patřil mezinárodní konferenci na téma „Nové cesty v marketingu stanovišť“. Jednání zahájil předseda pořádající organizace Interkomm Waldviertel, Ing. Johann Müllner. Účastníkům akce krátce přiblížil činnost sdružení a představil zdejší region. Ewald Brünmüller vedl „ohlédnutí“ za samotným veletrhem, který jsme předešlý den navštívili. Diskuze byla propojena s tématem „Vliv WP5 na ostatní balíčky projektu“. Dále byly na programu příspěvky Josefa Wallenbergera a Niny Sillipp, které se zabývaly kooperací obcí ve Waldviertelu a jejich marketingovou kampaní pod značkou „Bydlení ve Waldviertelu, kde život znovu začíná“. Několik slov řekli i k Wohwebu nebo modelu ambasadorů, který byl převzat do saského Vogtlandu. Dva ambasadoři z Rakouska nás poctili i svou návštěvou, aby účastníkům konference nastínili náplň jejich práce v praxi. Informace byly velmi zajímavé a pro mnohé velmi přínosné.

Na závěr odpoledního jednání popřáli zástupci hlavního partnera kolegům další pracovní úspěchy a zdárné ukončení projektu.

Závěrečná konference projektu QUALIST se bude konat 12. listopadu 2013 v Drážďanech. Druhý den bude na programu interní jednání partnerů projektu.

připojená fotogalerie: PP-Meeting a Konference k projektu QUALIST - [33 obr.]


 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk