Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,3000 CZK


obrázek k článku: Fond malých projektů - vyhlášení

Fond malých projektů - vyhlášení

Sdružení Jihočeská Silva Nortica

vyhlašuje ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP.

UZÁVĚRKA 1. kola přijímání žádostí je 18. září 2017 ve 14:00.

ŽÁDOSTI je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN:

  ▪ pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147

    (Ing. Zuzana Gregorová - 602 610 270, zuzana.gregorova@silvanortica.com)

  ▪ pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního areálu Nemocnice,

    vchod z ulice Generála Svobody, korespondenční adresa: B. Němcové 49/3, České Budějovice

    (Bc. Markéta Vágnerová - 387 878 458, marketa.vagnerova@silvanortica.com)

  ▪ pobočka Stachy, kancelář FMP v RRAŠ, o. p. s., Stachy 422

    (Kateřina Vlášková - 380 120 263, katerina.vlaskova@silvanortica.com)

 

SEMINÁŘE pro žadatele se konají od 14 do 16 hodin.

22. 6. Jindřichův Hradec                        27. 6. České Budějovice                          29. 6. Prachatice      

 

Základní dokumenty k FMP:

Směrnice pro žadatele      

Seznam vhodných žadatelů a projektových partnerů v ČR

Check-list pro kontrolu formálních náležitostí

Check-list pro kontrolu přijatelnosti

Check-list hodnocení kvality projektu

 

Žádost a její přílohy:

Žádost FMP

Čestné prohlášení žadatele

Čestné prohlášení partnera o spolufinancování projektu

Kalkulace paušálních nákladů

 

Výběrová řízení:

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

 

Publicita:

Základní logo programu:

Základní logo Programu barevné          Základní logo Programu černobílé

 

Zkrácené logo programu pro použití na malých předmětech:

Zkrácené logo Programu barevné          Zkrácené logo Programu černobílé 

 

Symbol EU:

Pokud uvádíte i jiná loga než je logo Programu a chcete mít tato loga větší než je symbol EU (vlajka s odkazem na EU) v logu Programu, je nutno kromě programového loga použít také:
logo symbol EU barevný                            příp.                              logo symbol EU černobílý

 

Metodiky k použití publicity:

Nařízení EU a Rady (EU) 1303/2013 (čl. 2.2., příl. XII)

Nařízení 821/2014 (čl. 3 - 5 a příloha II) 

 

Sankce za nedodržení pravidel publicity může být až 100 % výdajů na danou položku, proto doporučujeme včasné konzultace u Správce FMP.

 

Dokumenty k vyúčtování projektu:

Závěrečná zpráva za malý projekt

Soupiska výdajů

Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu (iBOX)

Statistické ukazatele projektu

 

Dokumenty k udržitelnosti:

Zpráva o zajištění udržitelnosti
 
Interreg Central Europe KÚ Jčk EUROPA Plattform PRO Waldviertel
Projektverein Waldviertel