Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK


PODPISY ŽÁDOSTÍ RAKOUSKÝM PARTNEREM

Vážení zájemci a žadatelé o příspěvek FMP,

na středu 18.3.2020 14:00 hod. je stanovena uzávěrka 9. kola FMP. Vzhledem k současnému stavu nouze, kdy není možné vycestovat do Rakouska a naopak přicestovat do ČR, nemohou žadatelé, kteří to dosud nestihli, zajistit požadovaný podpis partnera na originál žádosti FMP podané v 9. kole. V tom případě je možné, aby partner podpis naskenoval a zaslal ho žadateli e-mailem. Při kontrole formálních náležitostí bude toto Správci FMP tolerováno. Stejný postup bude zachován u prokázání přípravné schůzky, u které žadatel doloží e-mailovou korespondenci mezi ním a partnerem a zápis o rozdělení rolí v projektu pořízený žadatelem.

Na jednání RMV bude pro žádosti podané v 9. kole schváleno, že žadatel, který nedoložil originál žádosti podepsaný partnerem z důvodu vyhlášeného stavu nouze, tak musí učinit do doby podpisu Smlouvy o financování s hlavním partnerem Jihočeská Silva Nortica, jinak bude schválení žádosti neplatné.

S pozdravem

Pavel Hložek, Jihočeská Silva Nortica

Hlavní partner projektu ATCZ49

Fond malých projektů Rakousko-ČR
 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk