Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,3000 CZK


Aktuality


obrázek k článku: Fond malých projektů - vyhlášení

Fond malých projektů - vyhlášení

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlašuje ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP. UZÁVĚRKA 1. kola přijímání žádostí je 18. září 2017 ve 14:00. ŽÁDOSTI je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN:   ▪ pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147     (Ing. Zuzana Gregorová - 602 610 270, zuzana.gregorova@silvanortica.com)   ▪ pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního are … zobrazit celý článek


Fond malých projektů bude vyhlášen 14. 6.

Regionální monitorovací výbor FMP regionů Jihočeský kraj – Dolní Rakousko – Horní Rakousko na svém jednání dne 7. 6. 2017 v Českých Budějovicích rozhodl o vyhlášení Fondu malých projektů dne 14. 6. 2017 (středa). Tento den zveřejní na svých internetových stránkách Správci FMP základní informace o FMP, žádost a její přílohy, Směrnici pro žadatele a další dokumenty. Od tohoto data bude možné žádost zaregistrovat. Doporučujeme žádost konzultovat s příslušným Správcem FMP, kterým je pro Jihočeský kraj sdružení Jihočeská Silva Nortica (kontakt - Ing. Zuzana Gregorová, e-mail: zuzana.gregorova@silvanortica.com). Uzávěrka podání žádostí v&nb … zobrazit celý článek


Valná hromada JčSN 2017

Dne 25. 4. 2017 se v zasedací místnosti ČEVAK a.s. v Českých Budějovicích konala Valná hromada JčSN, které se zúčastnilo 32 zástupců členů sdružení a hostů akce.

Program :
- volba mandátní a volební komise
- stav členské základny sdružení
- zpráva revizní komise
- zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016
- zpráva o realizaci projektů – Fond malých projektů, Památky žijí
- plán činnosti a rozpočet na rok 2017
- volba nového předsednictva
- volba předsedy a 2 místopředsedů
- volba revizní komise
- diskuze, různé
 


připojená fotogalerie: Valná hromada 2017 - [2 obr.]

Fond malých projektů byl schválen

Monitorovací výbor programu INTERREG V A Rakousko-ČR schválil v lednu 2017 projekt Fond malých projektů Rakousko-ČR. Fond tak může být vyhlášen na jaře 2017, po schválení všech dokumentů a termínů na jednání Regionálního monitorovacího výboru, které plánujeme na konec května 2017. Nový FMP je připravován po celé rakousko-české hranici a je do něj zapojen Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a země Horní a Dolní Rakousko. Vedoucím partnerem tohoto FMP je Jihočeská Silva Nortica, dalšími partnery a budoucími Správci FMP pak organizace NÖ.Regional.GmbH, Regionalmanagement OÖ GmbH, Sdružení obcí Vysočiny a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. První termín sbě … zobrazit celý článek
 
Interreg Central Europe KÚ Jčk EUROPA Plattform PRO Waldviertel
Projektverein Waldviertel