Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

27,1480 CZK
Základní informace o ERSN

Význam názvu organizace a loga

Euregio je nejstarší  tímto způsobem vzniklá organizace (od r. 1958) – oblast na holandsko-německých hranicích. Stala se modelem pro další podobné iniciativy a proto její označení převzaly nově vznikající hraniční oblasti tohoto druhu.

Silva Nortica je historické označení naší oblasti (viz mapka) a znamená Severní les. Toto označení nese i název sdružení. 

Strom a vodní hladina v logu symbolizují spojení Waldviertelu a Jižních Čech.

9 hvězdiček představuje 9 okresů v euroregionu (5 waldviertelských a 4 jihočeské). Z regionu Waldviertel jde o okres Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen an der Thaya a Zwettl. V Jihočeské kraji euroregion zahrnuje okres České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor.

Logo JčSN ke stažení zde
 

Založení

Historie procesu založení společné rakousko-české diskusní platformy sahá až do roku 1989. Iniciativa Waldviertel Managementu směřovala nejdříve na jihočeské přednosty okresů, později na nově založené regionální rozvojové agentury v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích, se kterými byla 13.4.2000 podepsána Deklarace o spolupráci mezi regiony.
Po aktivním zásahu Sdružení měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) se snahy o založení euroregionu zintensivnily. Jednání byla nakonec završena slavnostním založením Euregio Silva Nortica 28.5.2002 v Hospodářském parku Gmünd/České Velenice.

Zakladateli jsou Europaplattform Pro Waldviertel na rakouské straně a sdružení Jihočeská Silva Nortica na české straně. Euroregion Silva Nortica zahrnuje území okresu Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek a Tábor v Jihočeském kraji a region Waldviertel s okresy Zwettl, Krems, Gmünd, Waidhofen an der Thaya a Horn na území Spolkové země Dolní Rakousko (viz mapa).

Sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica (JčSN) bylo založeno 16.5.2002 jako dobrovolné sdružení obcí, měst a dalších právnických osob v české části euroregionu. Počet obyvatel členských měst a obcí je více než 258 000 (stav k 1.1.2013). K největším členům patří města České Budějovice, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Milevsko, Třeboň, Dačice ad. Sdružení je programově zaměřeno na přeshraniční spolupráci s obcemi, městy a vyššími celky veřejné správy příhraničního regionu Dolního Rakouska – Waldviertel. Sekretariát sdružení byl založen 1.11.2002 v Jindřichově Hradci. Na jeho založení byl získán finanční příspěvek z programu Evropské unie - Společného fondu malých projektù CBC Phare.

Sdružení Europaplattform Pro Waldviertel bylo založeno 22. 2. 1995 jako nástupce akciové společnosti Pro Waldviertel. Sdružuje politické zástupce všech zákonodárných institucí a 81 členských obcí a měst. Významnými členy jsou města Krems, Zwettl, Horn, Gmünd, Waidhofen an der Thaya, Schrems, Dobersberg ad. Sdružení a jeho sekretariát Regionalmanagement Waldviertel založený v roce 2004 ve Zwettlu jsou iniciátory regionálního rozvoje se silným přeshraničním dopadem.

Základními programovými dokumenty Euroregionu Silva Nortica jsou:
Pracovní programy 2003 - 2004 a 2004 - 2006, v nichž jsou stanoveny základní rozvojové cíle.
Tyto programy se stali východiskem pro vzniklou strategii rozvoje ERSN na období 2007 - 2013.
 

Pracovní program 2003 - 2004

Zakládací dohoda (německy)

Pracovní program 2004 - 2006

Zakládací dohoda (česky)

Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica

             Strategie Euregion Silva Nortica 2007 - 2013

 

Cíle Euroregionu Silva Nortica

 Základní priority přeshraniční spolupráce euroregionu tkví v těchto bodech:

Trvale udržitelný rozvoj příhraničí – zejména rozvinutá, spojující infrastruktura; podpora zemědělství a údržby  krajiny; ochrana životního prostředí; rozvoj cestovního ruchu; kvalita života občanské společnosti

Cesta – společné struktury a strategie rozvoje, kvalitní projekty, využívání programů EU

Cíl – rozvinutý euroregion, dobré sousedství, spokojení občané, všestranná spolupráce, odstranění hranic a rozdílů mezi regiony
 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk