Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

27,1480 CZK
Informace o FMP 2014 - 2020

V  programovém období EU 2014-2020 jsou vyhlášeny programy INTERREG V-A podporující přeshraniční spolupráci. Jedním z nich je program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, který podporuje spolupráci Jihočeského kraje se zeměmi Horní Rakousko a Dolní Rakousko. Součástí tohoto programu je tzv. Fond malých projektů (dále FMP), ve kterém jsou pro spolupráci Jihočeského kraje s Horním a Dolním Rakouskem v období 2017-2019 k dispozici 1,2 mil. EUR, tj. více než 10 mil. Kč ročně.

Správcem FMP pro Jihočeský kraj je sdružení Jihočeská Silva Nortica (dále JčSN) se sídlem v Jindřichově Hradci. Sdružení již provádělo Správu FMP v letech 2008-2015 v rámci programu Evropská územní spolupráce, takže má dostatečné zkušenosti. Při administraci spolupracovalo s regionálními rozvojovými agenturami RERA v Českých Budějovicích a RRA Šumava ve Stachách. Tato spolupráce potrvá tímto způsobem:

JčSN, pobočka v Jindřichově Hradci - administruje okresy Jindřichův Hradec, Tábor

JčSN, pobočka v Českých Budějovicích (kancelář RERA) - administruje okresy České  Budějovice, Písek

JčSN, pobočka ve Stachách (kancelář RRA Šumava) - administruje okresy Český Krumlov, Prachatice, Strakonice

 

Ve FMP se jedná o dva typy podporovaných projektů:

Typ A samostatný projekt – 1 žádost, 1 žadatel + 1-2 projektoví partneři, realizace na jedné straně hranice, jasný přeshraniční dopad.

Typ B společný projekt – 2 žádosti, žadatel v 1. projektu je současně partnerem ve 2. projektu, realizace na obou stranách hranice, obě žádosti musí být projednány na stejném RMV.

Každý projekt musí mít přeshraničního partnera se sídlem v programovém území.

Doba realizace projektu začíná datem uvedeným v žádosti a nesmí přesáhnout 15 měsíců. V této době se uskuteční veškeré projektové aktivity, budou uhrazeny faktury, vyhotoveny podklady pro vyúčtování a tyto předloženy Správci FMP ke kontrole.

Podíl příspěvku EFRR je 85%, spoluúčast žadatele 15%.

Minimální velikost projektu je 3.529,41 EUR, maximální 23.529,41 EUR.

Příspěvek EFRR je v rozmezí 3.000 - 20.000 EUR.

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správci FMP přijímají projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy.

Na stránkách Správců FMP jsou pravidelně zveřejňovány termíny uzávěrek, do kterých musí být projektová žádost v rámci příslušného kola výzvy doručena Správci FMP. Dále je zde uveden termín zasedání RMV, který bude projednávat projekty předložené do dané uzávěrky.  

Podrobné informace o FMP jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele.

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk