Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Informace pro žadatele o podporu z FMP

Fond malých projektů INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je pro 2. období realizace v letech 2020-2022 oficiálně vyhlášen dne 21.5.2019. 

Zájemce upozorňujeme, že je nutné dodržovat všechny pokyny Správců FMP, včetně požadavku na konzultace žádostí, které jsou bodovány při hodnocení kvality projektu. Dále upozorňujeme žadatele na nové verze dokumentů – vyplněnou žádost je nutné předložit v aktuální verzi č. 8, předchozí verze nejsou platné !!!

 

 

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlásila ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP.

UZÁVĚRKA 10.kola přijímání žádostí je 24. září 2020 ve 14. 00 hodin

UZÁVĚRKA 9.kola přijímání žádostí je 18. března 2020 ve 14. 00 hodin

UZÁVĚRKA 8. kola přijímání žádostí je 13. listopadu 2019 ve 14:00 hodin

UZÁVĚRKA 7. kola přijímání žádostí je 26. června 2019 ve 14:00 hodin

UZÁVĚRKA 6. kola přijímání žádostí je 16. ledna 2019 ve 14:00 hodin

UZÁVĚRKA 5. kola přijímání žádostí je 12. října 2018 ve 14:00 hodin

UZÁVĚRKA 4. kola přijímání žádostí je 22. června 2018 ve 14:00 hodin

UZÁVĚRKA 3. kola přijímání žádostí je 23. března 2018 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 2. kola přijímání žádostí byla 6. prosince 2017 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 1. kola přijímání žádostí byla 18. září 2017 ve 14:00 hodin

 

ŽÁDOSTI je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN:

  ▪ pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147

   (Ing. Šárka Jarolímková - 602 610 270, sarka.jarolimkova@silvanortica.com

    Marcela Smolíková, DiS. - 723 338 702, marcela.smolikova@silvanortica.com) 

  ▪ pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního areálu   Nemocnice,

    ul. Generála Svobody, České Budějovice

    (Mgr. Vladimíra Michálková - 702 006 412, vladimira.michalkova@silvanortica.com

     Ing. Petra Štíchová - 725 741 509, petra.stichova@silvanortica.com)

 ▪ pobočka Stachy, kancelář FMP v RRAŠ, o. p. s., Stachy 422

    (Kateřina Vlášková - 702 006 415, katerina.vlaskova@silvanortica.com)

 

ZÁKLADNÍ dokumenty FMP - Nové verze

Směrnice pro žadatele  - NOVÁ   

Seznam vhodných žadatelů a projektových partnerů v ČR

Check-list pro kontrolu formálních náležitostí

Check-list pro kontrolu přijatelnosti

Check-list hodnocení kvality projektu

Check list pro přeshraniční dopad

Smlouva o financování

 

ŽÁDOST a její přílohy

Pokyny pro vyplňování Žádosti FMP

Žádost FMP

Čestné prohlášení žadatele

Čestné prohlášení partnera o spolufinancování projektu

Kalkulace paušálních výdajů

Kalkulace přímých výdajů - Podrobný rozpočet

 

VÝBĚROVÁ řízení

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

 

PUBLICITA

Informace k publicitě FMP

 

Základní logo programu:

Základní logo Programu barevné          Základní logo Programu černobílé

 

Zkrácené logo programu pro použití na malých předmětech:

Zkrácené logo Programu barevné          Zkrácené logo Programu černobílé 

 

Symbol EU

Pokud uvádíte i jiná loga než je logo Programu a chcete mít tato loga větší než je symbol EU (vlajka s odkazem na EU) v logu Programu, je nutno kromě programového loga použít také:
logo symbol EU barevný                            příp.                              logo symbol EU černobílý

 

METODIKY k použití publicity

Nařízení EU a Rady (EU) 1303/2013 (čl. 2.2., příl. XII)

Nařízení 821/2014 (čl. 3 - 5 a příloha II) 

 

Sankce za nedodržení pravidel publicity může být až 100 % výdajů na danou položku, proto doporučujeme včasné konzultace u Správce FMP.

 

Prezenční listina

 

DOKUMENTY K VYÚČTOVÁNÍ projektu

Check-list vyúčtování

Závěrečná zpráva za malý projekt

Soupiska výdajů a Přehled výdajů (2. list) - verze 4 

Přehled pracovních cest

Čestné prohlášení k personálním výdajům

Čestné prohlášení - oddělené účetnictví

Čestné prohlášení - DPH

Potvrzení o výplatě příležitostné činnosti

Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu (iBOX)

Statistické ukazatele projektu

 

DOKUMENTY k udržitelnosti

Zpráva o zajištění udržitelnosti

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk