Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

25,7860 CZK
Informace pro žadatele o podporu z FMP

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlásila ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP.

UZÁVĚRKA 6. kola přijímání žádostí je 16. ledna 2019 ve 14:00 hodin

UZÁVĚRKA 5. kola přijímání žádostí je 12. října 2018 ve 14:00 hodin

UZÁVĚRKA 4. kola přijímání žádostí je 22. června 2018 ve 14:00 hodin

UZÁVĚRKA 3. kola přijímání žádostí je 23. března 2018 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 2. kola přijímání žádostí byla 6. prosince 2017 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 1. kola přijímání žádostí byla 18. září 2017 ve 14:00 hodin

 

ŽÁDOSTI je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN:

  ▪ pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147

    (Ing. Zuzana Gregorová - 602 610 270, zuzana.gregorova@silvanortica.com - do 21. 3. 2019

     Ing. Šárka Jarolímková - 602 610 270, sarka.jarolimkova@silvanortica.com - od 22. 3. 2019)

  ▪ pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního areálu   Nemocnice,

    ul. Generála Svobody, České Budějovice

    (Bc. Markéta Vágnerová - 702 006 412, marketa.vagnerova@silvanortica.com)

 ▪ pobočka Stachy, kancelář FMP v RRAŠ, o. p. s., Stachy 422

    (Kateřina Vlášková - 702 006 415, katerina.vlaskova@silvanortica.com)

 

Základní dokumenty FMP

Směrnice pro žadatele      

Seznam vhodných žadatelů a projektových partnerů v ČR

Check-list pro kontrolu formálních náležitostí

Check-list pro kontrolu přijatelnosti

Check-list hodnocení kvality projektu

Smlouva o financování

 

Žádost a její přílohy

Pokyny pro vyplňování Žádosti FMP

Žádost FMP

Čestné prohlášení žadatele

Čestné prohlášení partnera o spolufinancování projektu

Kalkulace paušálních nákladů

 

Výběrová řízení

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

 

Publicita

Informace k publicitě FMP

 

Základní logo programu:

Základní logo Programu barevné          Základní logo Programu černobílé

 

Zkrácené logo programu pro použití na malých předmětech:

Zkrácené logo Programu barevné          Zkrácené logo Programu černobílé 

 

Symbol EU

Pokud uvádíte i jiná loga než je logo Programu a chcete mít tato loga větší než je symbol EU (vlajka s odkazem na EU) v logu Programu, je nutno kromě programového loga použít také:
logo symbol EU barevný                            příp.                              logo symbol EU černobílý

 

Metodiky k použití publicity

Nařízení EU a Rady (EU) 1303/2013 (čl. 2.2., příl. XII)

Nařízení 821/2014 (čl. 3 - 5 a příloha II) 

 

Sankce za nedodržení pravidel publicity může být až 100 % výdajů na danou položku, proto doporučujeme včasné konzultace u Správce FMP.

 

Prezenční listina

 

Dokumenty k vyúčtování projektu

Check-list vyúčtování

Závěrečná zpráva za malý projekt

Soupiska výdajů a Přehled výdajů (2. list)

Přehled pracovních cest

Čestné prohlášení k personálním výdajům

Čestné prohlášení - oddělené účetnictví

Čestné prohlášení - DPH

Potvrzení o výplatě příležitostné činnosti

Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu (iBOX)

Statistické ukazatele projektu

 

Dokumenty k udržitelnosti

Zpráva o zajištění udržitelnosti

 
Interreg Central Europe KÚ Jčk EUROPA Plattform PRO Waldviertel
Projektverein Waldviertel