Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

25,2830 CZK
Základní informace o FMP 2014 - 2020

V  programovém období EU 2014-2020 jsou vyhlášeny programy INTERREG V-A podporující přeshraniční spolupráci. Jedním z nich je program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, který podporuje spolupráci Jihočeského kraje se zeměmi Horní Rakousko a Dolní Rakousko. Součástí tohoto programu je tzv. Fond malých projektů (dále FMP), ve kterém jsou pro spolupráci Jihočeského kraje s Horním a Dolním Rakouskem v období 2017-2019 k dispozici 1,2 mil. EUR, tj. více než 10 mil. Kč ročně.

Správcem FMP pro Jihočeský kraj je sdružení Jihočeská Silva Nortica (dále JčSN) se sídlem v Jindřichově Hradci. Sdružení již provádělo Správu FMP v letech 2008-2015 v rámci programu Evropská územní spolupráce, takže má dostatečné zkušenosti. Při administraci spolupracovalo s regionálními rozvojovými agenturami RERA v Českých Budějovicích a RRA Šumava ve Stachách. Tato spolupráce potrvá tímto způsobem:

JčSN, pobočka v Jindřichově Hradci - administruje okresy Jindřichův Hradec, Tábor

JčSN, pobočka v Českých Budějovicích (kancelář RERA) - administruje okresy České  Budějovice, Písek

JčSN, pobočka ve Stachách (kancelář RRA Šumava) - administruje okresy Český Krumlov, Prachatice, Strakonice

Ve FMP se jedná o dva typy podporovaných projektů:

Typ A samostatný projekt – 1 žádost, 1 žadatel + 1-2 projektoví partneři, realizace na jedné straně hranice, jasný přeshraniční dopad.

Typ B společný projekt – 2 žádosti, žadatel v 1. projektu je současně partnerem ve 2. projektu, realizace na obou stranách hranice, obě žádosti musí být projednány na stejném RMV.

Každý projekt musí mít přeshraničního partnera se sídlem v programovém území.

Doba realizace projektu začíná datem uvedeným v žádosti a nesmí přesáhnout 15 měsíců. V této době se uskuteční veškeré projektové aktivity, budou uhrazeny faktury, vyhotoveny podklady pro vyúčtování a tyto předloženy Správci FMP ke kontrole.

Podíl příspěvku EFRR je 85%, spoluúčast žadatele 15%.

Minimální velikost projektu je 3.529,41 EUR, maximální 23.529,41 EUR.

Příspěvek EFRR je v rozmezí 3.000 - 20.000 EUR.

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správci FMP přijímají projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy.

Na stránkách Správců FMP jsou pravidelně zveřejňovány termíny uzávěrek, do kterých musí být projektová žádost v rámci příslušného kola výzvy doručena Správci FMP. Dále je zde uveden termín zasedání RMV, který bude projednávat projekty předložené do dané uzávěrky.  

 

 
Interreg Central Europe KÚ Jčk EUROPA Plattform PRO Waldviertel
Projektverein Waldviertel