Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Základní informace o projektu

NÁZEV PROJEKTU: Památky žijí

ČÍSLO: ATCZ31

PROGRAM: INTERREG V A Rakousko-ČR 2014-2020

PARTNEŘI projektu:

o    Vedoucí partner: Jihočeská Silva Nortica www.silvanortica.com

o    Jihočeská centrála cestovního ruchu www.jccr.cz

o    Národní památkový ústav www.npu.cz

o    Vysočina Tourism www.vysocinatourism.cz

o    Mühlviertel Marken GmbH - www.muehlviertel.at

o    Destination Waldviertel GmbH - www.waldviertel.at

ÚZEMÍ: Projekt je realizován na území regionů Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Waldviertel v Dolním Rakousku a Mühlviertel v Horním Rakousku.

DOBA TRVÁNÍ: 1. 10. 2016 - 31. 12. 2019

FINANCOVÁNÍ JčSN v rámci projektu Památky žijí:

Rozpočet 340 000 EUR, z toho

  • 85 % - příspěvek EFRR - 289 000 EUR
  • 5 %   - státní rozpočet ČR - 17 000 EUR
  • 10 % - vlastní podíl kofinancování - 34 000 EUR.

CÍLE PROJEKTU:

o    Zlepšení ochrany, zachování a lepší přístup ke kulturnímu dědictví ve společném regionu (méně navštěvované památky).

o    Zlepšení potenciálu pro měkkou turistiku postavenou na šetrném a udržitelném zhodnocení kulturního dědictví (propagace a marketing památek, navigační systémy).

o    Zvýšení návštěvnosti hradů, zámků, klášterů a měst s hradbami ve společném regionu.

o    Prodloužení doby pobytu turistů v regionu, zvýšení počtu přenocování.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:

Většina programového území INTERREG V A Rakousko-ČR leží ve venkovském příhraničí států Rakouská republika a Česká republika, daleko od hospodářských, průmyslových a technologických center obou států. V takovém venkovském území existují především drobně strukturovaná tradiční hospodářská odvětví, jakými jsou např. cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, rybářství, zpracování potravin, drobná řemesla apod. Odchod obyvatel z regionu vede částečně k horší infrastruktuře a dostupnosti služeb. Cenné kulturní dědictví památek regionu realizace projektu nabízí šanci pro rozvoj turistické nabídky a trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití kulturního dědictví. Toto má zlepšit celkový obraz regionu, přitáhnout návštěvníky k atraktivním cílům obou zemí a s pomocí jednotlivých již známých výletních TOP-cílů zvýšit jejich počet a rozptýlit je k méně známým cílům.

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu. Vytvořením přeshraničních tematických stezek (1 -vícedenních) např. od hradu k hradu (možná témata: zámecké kuchyně, hradní zahrady, kulturní stezka, atd.) budou památky obou zemí propojeny do jednoho turistického produktu a propagovány. Tyto stezky povedou k většímu množství delších návštěv a přenocování.

K hlavním výstupům projektu patří: analýza a vyhodnocení současné kulturní nabídky, vývoj nových produktů ve formě tematických stezek s příslušným zapojením příběhů, všechna marketingová a komunikační opatření (např. akce, školení, workshopy) i digitální navigační systém. Hosté se nejen dozvědí informace, ale budou doprovázeni mnohem více celkovým zážitkem z moderních komunikačních médií. Na straně nabídky budou provozovatelé památek profitovat z šetření, průzkumu návštěvnosti, tematických stezek jako celkové turistické nabídky, navigačních a komunikačních opatření a marketingu.

Společné hlavní aktivity projektových partnerů jsou analýza, vývoj produktů, školení a komunikace nových turistických nabídek. Tím budou spojeny zdroje a budou efektivně využity pro společné trhy. Obě země budou také profitovat ze vzájemné výměny zkušeností. Hosté z toho vytěží přitažlivou přeshraniční nabídku.

Na bázi projektu EÚS z roku 2008 (Hrady, zámky, kláštery), který představoval především inventuru stavu a zpracování informací (kniha, mapa, orientační tabule), je v našem projektu plánován vývoj inovativních tematických stezek mezi památkami. Jejich „příběhy“ budou v rámci marketingu obsahu zpracovány a komunikovány prostřednictvím inovativních multimediálních průvodců (tiskových i online), prostřednictvím Speech kódů, videomarketingu, tematických kanálů a série akcí.

VÝSTUPY PROJEKTU:

o   Soubor - Analýza turistických produktů a návrhy nových produktů.

o   Soubor školicích a vzdělávacích aktivit, kulturních akcí.

o   Soubor informačních a navigačních systémů - informační opatření "prostředí internetu" a informační systém na zámku Třeboň.

KONTAKTNÍ OSOBY vedoucího partnera:

o    Mgr. Pavel Hložek, e-mail: pavel.hlozek@silvanortica.com

o    Jana Adamcová, e-mail: jana.adamcova@silvanortica.com


 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk