Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Sekretariáty ERSN

V každém státě je zřízen sekretariát Euroregionu.

       Sekretariát se stává z vedoucího a jemu příslušných spolupracovníků. Předseda generálního shromáždění je současně nadřízeným sekretariátu. Vedoucí sekretariátu je navrhován předsedou generálního shromáždění každého státu a potvrzen generálním shromážděním.

       Oba sekretariáty Euroregionu jsou odpovědné za věcné vyřizování úkolů a za řádné vedení správy Euroregionu. Sekretariáty uskutečňují ustanovení generálního shromáždění a vedou bežnou agendu. Jsou obzvláště odpovědny za:

  • prezentaci navenek,
  • sestavování a provádění pracovního programu Euroregionu,
  • koordinaci práce odborných pracovních skupin,
  • koordinaci vlastních aktivit se sekretariátem partnera,
  • provádění společných informativních setkání a jiných přeshraničních akcí,
  • přípravu jednání generálního shromáždění i výboru Euroregionu

(výtah ze zakládací dohody)


Kontakty na český i rakouský sekretariát najdete v menu v kolonce Kontakty. 

 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk