Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Geografické údaje

            Česká část Euregia Silva Nortica má rozlohu 6035 km² a 444,5 tis. obyvatel. Území je součástí Českého masivu, s výrazným zastoupením Českobudějovické a Třeboňské pánve. V oblasti se nachází řada přírodních a kulturních památek. Má převážně zemědělský a rekreační charakter s tradičním rybníkářstvím. V Třeboňské rybniční soustavě je 70 km² vodních ploch včetně jednoho z největších evropských rybníků Rožmberka.

 

           Rakouská část Euregia Silva Nortica, region Waldviertel, má rozlohu 4604 km² a 224 tis. obyvatel. Český masiv zde tvoří náhorní plošinu s charakteristickými formami zvětrávání žuly a ruly. V zemědělství a lesním hospodářství převažují střední a malé podniky. Cestovní ruch se orientuje na nabídku návštěvníkům, vyhledávajícím zdraví a sport.
 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk