Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Projekt „Založení hospodářské platformy ERSN“

Žádost předložena 24. 4. 2008, schválena Monitorovacím výborem dne 2. 7. 2008 v Brně.

Zahájení projektu č. M00035 se uskutečnilo 1.5.2008, ukončen byl 31.5.2011

Partneři projektu: hlavní partner Jihočeská Silva Nortica, projektový partner PP1 Projektverein Waldviertel, PP2 Sdružení Růže, PP3 město České Velenice, PP4 město Nová Bystřice, PP5 Městské kulturní středisko Slavonice.

Aktivity projektu:

- Spolupráce na politické a veřejnosprávní úrovni, konference, workshopy, exkurze - pracovní skupina „Hospodářství“ ERSN, výbor a Generální shromáždění ERSN

- Marketingová opatření pro regiony Jižní Čechy a Waldviertel – zpracování map a statistických dat, internetové stránky ERSN, pravidelný zpravodaj ERSN ad.

- Odborné konference na hospodářská témata, kooperační informační pořady – pro široké cílové skupiny zájemců z oblasti průmyslu, zemědělství, logistiky, turistiky ad.

- Stěžejní téma ERSN: učňové – politická spolupráce, statistická šetření, výměna informací o legislativních podmínkách, informace o vzdělávacích programech, zejména v technických oborech

- Pracovní trh: informační ofenziva o hospodářských údajích z CZ, o migraci českých pracovních sil, šetření a zveřejnění nedostatku pracovních odborných sil, o právních podmínkách práce přes hranice

 
Výstupy projektu:

- brožura Hospodářský prostor ERSN

- nástěnné mapy eururegionu:

  • Všeobecná mapa - statistické údaje o obyvatelstvu, stavu školství a zdravotnictví na území Jihočeského kraje a Waldviertelu
  • Mapa trhu práce - stav zaměstnanosti a nezaměstnanosti na území Jihočeského kraje a Waldviertelu
  • Mapa podniků v oblasti ERSN - stav podniků dle odvětví na území Jihočeského kraje a Waldviertelu

- DVD o hospodářském prostoru ERSN - video zde


Realizované akce:

Rok 2008

30. 04. 2008 Výbor ERSN, Waidhofen /Thaya – příprava „Euregio Konference“ a Strategie ERSN
28. 05. 2008 Tisková konference, Č. Budějovice -
15. 05. 2008 Konference euroregionů, Hluboká nad Vltavou – úkoly a působení euroregionů, Asociace AGEG, program EÚS – round table
11. 06. 2008 Výbor ERSN, Č. Budějovice – hodnocení „Euregio Konference“, informace o projektech,  Jazyková ofenzíva
26. 06. 2008 Příprava projektu Textilní stezky, Třeboň - představení projektu a zájemců o partnerství
04. 07. 2008 Příprava projektu Textilní stezky, kancelář JčSN JH - porada účastníků o přípravě projektu
26. 08. 2008 Setkání projektového týmu HP, Č. Velenice - plánování konkrétních aktivit
26. 09. 2008 Konference IPA, Slavonice – konference k fungování schengenského prostoru
06. 10. 2008 Výbor ERSN, Gmünd - zpráva EÚS a schválení projektů, plánování GS a konferencí
07. 10.2008 Jednání sekretariátu ERSN, ČV – plánování aktivit, GS, nového webu
04. 11. 2008 Seminář účetních, Parkhotel Hluboká n. Vltavou – školení pro příjemce dotací EU, účetní měst a obcí, příp. neziskových organizací
25. 11. 2008 Vzdělávací konference, Gmünd – přeshraniční partnerství česko – rakouských škol spolu s projektem „Dolnorakouská jazyková ofenzíva“
04. 12. 2008 Pracovní zasedání Hospodářských komor, U Hraběnky, Telč – budoucí spolupráce s HK a Vysočinou
12. 12. 2008 Výbor ERSN, J. Hradec – zprávy o stavech projektů, plán činnosti na 2009, plánování GS,
hodnocení proběhlých akcí
18. 12. 2008 Setkání projektového týmu HP, Nová Bystřice - vyúčtování 1. etapy, hodnocení akcí v
roce 2008, plán aktivit na 2009
 

Rok 2009

16. 01. 2009 Výbor ERSN, Č. Budějovice - příprava GS 2008
20. 01. 2009 Jednání projektového týmu HP, Zwettl – plánování akcí 1. poloviny roku 2009
23. 01. 2009 Generální shromáždění, Gmünd – referáty, výroční zpráva za rok 2008, pracovní
program na rok 2009
04. 03. 2009 Jednání projektového týmu HP, JH – projektový záměr „ImpList“, plán ERSN, mapa ERSN
18. 03. 2009 Exkurze do Waldlandu a pivovaru ve Zwettlu – účastníci z HK, ZD
24. 03. 2009 Jednání projektového týmu HP, Zwettl – plánování termínů akcí, činnosti ERSN 2009
08. 04. 2009 Schůzka projektového týmu HP, ČV – jednání s Impulsními centry o HP, realizované a
připravované akce 2009
08. 04. 2009 Výbor ERSN, Gmünd - exkurze Wadland, data pro mapu HP, pracovní program na 2009
28. 04. 2009 Exkurze do SŠ, COP Sezimovo Ústí – výměna informací s rakouskými školami
06. 05. 2009 Pracovní workshop na téma cestovní ruch, Třeboň - plánované projekty v oblasti CR,
spolupráce organizací Jčk a DR do budoucna
04. - 05. 06. 2009 Jednání Asociace euroregionů ČR, Zahrádky u JH – Strategie Železné opony,
spolupráce euroregionů, program EÚS – současný stav, plán na 2009/2010
27. 05. 2009 Schůzka projektového týmu HP, Zwettl – plánování výboru ERSN, vyúčtování 05/2008 – 06/2009, plánování akcí
25. 06. 2009 Výbor ERSN, ČB – zprávy o projektech, nové projekty FMP, propagace ERSN, termíny
plánovaných akcí
Červen 2009 Výběr dodavatele propagačních materiálů
Červenec 2009 Výběr dodavatele Studie o přeshraničním trhu práce ve vazbě na technické vzdělávání
08. 07. 2009 Jednání sekretariátu ERSN, J.Hradec (pův. 02.07.2009) - projekt Školní výlety, FMP,
mapa a brožura ERSN, akce na září/2009
11. 07. 2009 Setkání univerzit, JH – setkání českých VŠ, jazzový koncert
17. 09. 2009 Výbor ERSN, Raabs/Thaya – zpráva o pokroku HP, propagační materiály ERSN, Zemská výstava 2013 HR-JČ
22. 09. 2009 Exkurze Zemská výstava NO, Horn a Raabs – exkurze pro studenty SŠ v ČV a starosty obcí česko – rakouského pohraničí
29. 09. 2009 Exkurze a workshop do HTL Karlstein – představení systému školství, výměna informací
08. -10. 10. 2009 Veletrh Jihočeský kompas, Č.Budějovice – prezentace ERSN, města JH a
úzkokolejných drah JHMD
30. 10. 2009 Exkurze na výlov rybníka Dvořiště, Třeboň – exkurze pro rakouské účastníky
vytvoření propagačních skládaček HP
vytvoření propagačních skládaček ERSN
vytvoření kalendáře ERSN 2010
tiskové zprávy na www
20. 11. 2009 Výbor ERSN, Č.Budějovice – příprava GS 2009, nové projekty
03. 12. 2009 Generální shromáždění ERSN, Parkhotel Hluboká – výroční zpráva 2009, představení
probíhajících projektů, pracovní program na 2010
22. 12. 2009 Jednání sekretariátu ERSN, Zwettl – plán akcí na 2010, Studie Trh práce, projekt Dunaj - Vltava, mapy a brožura ERSN


Rok 2010

12. 01. 2010 Jednání projektového týmu HP, J.Hradec – stav realizace HP, vyúčtování, akce 2010
22. 01. 2010 Jednání se zpracovatelem studie Trh práce – Employment Service, ČB
28. 01. 2010 Jednání s partnerem RM NÖ, Zwettl
11. 02. 2010 Výbor ERSN, Gmünd – příprava Výstavy JČ ve WV, brožura Hospodářský prostor ERSN, výsledky dotazníků pro obyvatele WV-JČ-Vysočiny
23. 02. 2010 Jednání sekretariátu ERSN, Zwettl – plánování činnosti a akcí na 2010
01. 03. 2010 Jednání s městem Nová Bystřice – projektový partner
09. 03. 2010 Jednání se zpracovatelem studie Trh práce – Employment Service, ČB
17. 03. 2010 Jednání na ÚP Č.Budějovice – příprava cyklu seminářů o zaměstnání v EU
18. 03. 2010 Hospodářský koktejl JČ-WV, ČB - setkání podnikatelů JHK ke spolupráci JČ a WV
23. 03. 2010 Jednání o účasti JčSN na BIOEM, GrossSchönau
25. 03. 2010 Schůzka k projektu Vodní a vzdušný lázeňský region, Třeboň – představení návrhu
projektu, možnosti zapojení českých partnerů, obsah a struktura, čas. harmonogram
30. 03. 2010 Jednání Výstaviště ČB – zajištění výstavy „Jižní Čechy se představují“, Gmünd
31. 03. 2010 Exkurze Sonnentor a Schrems, WV – členové RAK + zemědělská škola Tábor
12. 04. 2010 Jednání o turistické spolupráci JČ-WV, KÚ ČB – workshop k cest. ruchu, WVTM a JCCR
14. 04. 2010 Jednání projektového týmu HP , JH – příprava seminářů, BIOEM 2010, další aktivity
16. 04. 2010 Zahájení výstavy „Jižní Čechy hostem ve WV“, Gmünd – slavnostní vernisáž
27. 04. 2010 Workshop Trh práce, Sdružení Růže, Nové Hrady – řešení a prevence problematiky
nezaměstnanosti a sociálního vyloučení
29. 04. 2010 Výbor ERSN, Nové Hrady – vývoj projektů, zprávy z akcí a projektů, účast na
připravovaných akcích
05. 05. 2010 Jednání sekretariátu ERSN, J.Hradec – následný projekt, úkoly z výboru, plán akcí
14. 05. 2010 Kontrola zpracování studie Trh práce – Employment Service
26. 05. 2010 Seminář „Zaměstnání v EU“, Č. Velenice (spolupráce s městem ČV)
27. 05. 2010 Seminář „Zaměstnání v EU“, Dačice (spolupráce s městem Dačice)
28. 05. 2010 Účast na bezpečnostní olympiádě, Schrems – reprezentace ZŠ Soběslav
03. - 06. 06. 2010 Účast ERSN na výstavě BIOEM, GrossSchönau – prezentace JčK, ERSN a firem
02. 06. 2010 Seminář „Zaměstnání v EU“, Třeboň (spolupráce s městem Č.Velenice)
03. 06. 2010 Seminář „Zaměstnání v EU“, J.Hradec (spolupráce s městem Nová Bystřice)
10. 06. 2010 Seminář „Zaměstnání v EU“, Trh.Sviny (spolupráce se Sdružení Růže)
16. 06. 2010 Seminář „Zaměstnání v EU“, ÚP Tábor
17. 06. 2010 Seminář „Zaměstnání v EU“, JHK Č.Budějovice
30. 06. 2010 Odevzdání studie „Trh práce“, Employment Service, Č.Budějovice
08. 09. 2010 Jednání sekretariátu ERSN, Zwettl – aktivity HP, plány ERSN, nové projekty
23. 09. 2010 Výbor ERSN, Brand-Nagelberg – zprávy z průběhu projektu, představení studie Trh
práce, připravované akce a projekty
30. 09. 2010 Svatováclavské slavnosti, Vídeň - prezentace Jčk, JčSN a ERSN, expozice ve stylu
staročeských trhů, ochutnávky jídel „Chutná hezky Jihočesky …“
08. 10. 2010 Exkurze na výlov rybníka Rožmberk a do pivovaru Regent, Třeboň – účastníci z Rakouska
08. - 09. 10. 2010 Expozice na veletrhu Jihočeský kompas , ČB – prezentace ERSN a Jčk, podpora cestovního ruchu
02. 11. 2010 Jednání sekretariátu ERSN, ČB – příprava výboru, GS a Hospodářské konference,
následné projekty
11. - 12. 11. 2010 Asociace euroregionů ČR, Břeclav – zprávy o stavu projektu, možnosti prezentace euroregionů
19. 11. 2010 Výbor ERSN, Třeboň – příprava GS, plánované akce a projekty, mediální spolupráce s MF Dnes, asociace AGEG
22. 11. 2010 Jednání euroregionů, Prachatice – aktuální stav projektů, plány do budoucna
09. 12. 2010 Generální shromáždění ERSN, Waidhofen an der Thaya – referát o zastoupení v AGEG, představení probíhajících projektů, nové projekty
09. 12. 2010 Hospodářská konference, Waidhofen an der Thaya - referáty k tématu trh práce,
vzdělávání a přeshraniční spolupráce
09. 12. 2010 Zahájení výstavy „JČ hostem ve WV“, Waidhofen an der Thaya – slavnostní zahájení
výstavy prezentující JČ, představení významných českých firem
výroba propagačních předmětů ERSN – hrnečky, propisky, trička


Rok 2011

04. 01. 2011 Jednání sekretariátu ERSN, Zwettl – zpracování map ERSN, plán akcí, nový projekt,
předsednictvo AGEG v Táboře
07. 01. 2011 Jednání projektového týmu HP, JH – změny v žádosti projektu HP, plánované akce a IP a ERSN, stav plánovaných činností
05. 02. 2011 Exkurze pro předsednictvo AGEG, Č.Velenice, Gmünd, Třeboň – návštěva výstavy
„Železná opona“, prohlídka měst a kulturních památek
16. 02. 2011 Jednání sekretariátu ERSN, Zwettl – prodloužení projektu, aktivity, plánované akce HP
16. 02. 2011 Workshop k výrobě DVD o Hospodářském prostoru ERSN, Zwettl – návrh obsahu,
vzhledu a témat, organizační přípravy
30. 03. 2011 Jednání sekretariátu ERSN, Zwettl – aktivity projektu, výroba filmu a map ERSN –
realizace propagačních materiálů, závěrečné výstupy projektu
12. 04. 2011 Konference ke spolupráci v cestovním ruchu, Sdružení Růže, Borovany
20. 04. 2011 Jednání sekretariátu ERSN, Zwett – plánování aktivit, stanovení termínů
22. 04. 2011 Výbor ERSN, Gmünd – zpráva o projektech, výroba DVD a map ERSN, jednání
předsednictva AGEG v ČR
02. – 03. 05. 2011 Natáčení záběrů pro DVD o Hospodářském prostoru ERSN, Veselí n/L, Tábor, JH, Třeboň, ČB, Velešín, Kaplice – zajištění významných firem reprezentující Jčk
výroba krátkého filmu o Hospodářském prostoru ERSN – prezentace euroregionu
výroba hospodářských map ERSN – tisk 3 druhů map
10. 06. 2011 Natáčení filmu Hospodářský prostor, Sigmundsherberg – interwiev se zástupci ERSN
22. 06. 2011 Instalace výstavy BIOEM, Großschönau – příprava výstavního stánku
23.-26. 06. 2011 Účast na výstavě BIOEM, Großschönau – propagace ERSN a Jčk ve WV
29. 06. 2011 Výbor ERSN, České Velenice – ukončení projektů, prezentace DVD a map ERSN, nové
projekty, plánování Zemské výstavy v DR
29. 06. 2011 Závěrečná konference k projektu HP – zhodnocení projektu, přehled realizovaných akcí a výstupů, přínosy, představení DVD a map o ERSN, plány do budoucna

Průběžně – textová a grafická příprava, vydání map ERSN, filmu o Hospodářském prostoru ERSN 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk