Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Projekt „QUALIST - Zlepšení kvality života v malých městech“

Zahájení projektu č. 2CE179P4 se uskutečnilo 1.7.2010, původní ukončení projektu 30.6.2013 (36 měsíců). Projekt prodloužen do 31.12.2013.

Tento projekt je realizován prostřednictvím programu "Central Europe" a spolufinancován z "Evropského fondu pro regionální rozvoj".

Partnery projektu jsou:              

Hlavní partner: Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy
Další partneři: 
Sasko: Zemský krajský úřad Vogtland, město Adorf, město Oelsnitz, Sdružení dopravců Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
Dolní Rakousko: Sdružení Interkomm Waldviertel (50 obcí), město Horn, obec St. Martin, Zemský úřad DR RU7 
ČR: Euroregion Silva Nortica, A.R.D. Central s.r.o.
Přidružený partner ČR: město Slavonice
 
         Svobodný stát Sasko, česká oblast jižních Čech, stejně jako Waldviertel v Dolním Rakousku jsou poznamenány vývojem, který vede ke zvyšování atraktivity velkých měst a aglomeračních oblastí a zmenšování a pustnutí venkovských území a malých měst. V malých a středních obcích dochází ke značnému odstěhování obyvatel. Příčinou je nedostatek pracovních příležitostí a chybějící dopravní infrastruktura. 
         Díky spolupráci malých měst a obcí na venkově mají být vyhodnoceny pozitivní příklady, otestována řešení a uskutečněny konkrétní impulsy, orientované na stanoviště.

         Další podrobnosti o projetku QUALIST jsou na webových stránkách www.qualist.eu nebo na webu projektů programu Central Europe

         Letáky se základními informacemi o projektu jsou přiloženy zde: 

   
Cíle projektu:

- Udržet trvalé obyvatelstvo a získat potenciální nové obyvatele

- Konkrétní opatření na podporu územní integrace, propagaci vnitřní integrace a zvýšení konkurenceschopnosti regionů střední Evropy (SE)

- Rozvinout a implementovat opatření reagující na negativní dopady demografických a sociálních změn v malých městech SE za účelem zvýšení kvality života v těchto oblastech

Aktivity projektu:

WP3: Demograficky orientovaná revitalizace center malých měst
- Vývoj a pilotní řešení opatření ke zvýšení atraktivity středu měst v maloměstech a na venkově.
- Rozvinutí myšlenky „Vize malého města ve střední Evropě do roku 2020“ (venkovský prostor) se zohledněním demografického vývoje (infrastruktura, kvalita služeb, bydlení atd.)
- Konkrétní pilotní projekty k oživení měst: Horn, St. Martin, Adorf (D), Oelsnitz (D), Slavonice
- Hledání dalších projektů v partnerských oblastech

WP4: Demograficky orientovaný koncept mobility pro malá města
- Zajištění atraktivních spojení do center regionů
- Zvýšení uvědomění a respektování veřejné dopravy
- Model Centrály mobility pro malá města střední Evropy
- Vypracování „Konceptu mobility malých měst ve střední Evropě do roku 2020“
- Pilotní projekt: Centrála mobility ve Waldviertelu (Dolním Rakousku)

WP5: Regionální informační a prezentační systém malých měst
Lepší informovanost cílových skupin (místní obyvatelé a potenciální obyvatelé) o přednostech a možnostech bydlení v malých obcích
- Implementace a rozšíření místního informačního systému o bydlení (WohnWeb 2.0)
- Zavedení modelu “Velvyslanci regionů s malými městy“.
- Školení/ kvalifikace zodpovědných osob
 

Výstupy projektu:
3.1.4 Souhrnná zpráva - Evaluace a integrace dat
4.1.4 Souhrnná zpráva - Zpráva o stavu mobility malých měst v partnerských regionech

Pilotní projekt "Přeshraniční centrála mobility Waldviertel-Jižní Čechy" - bližší informace naleznete na webu http://www.n-mobil.at/?cat=74 nebo na www.qualist.eu 

Brožura operačního programu Central Europe "Portréty", která nabízí přehled realizovaných projektů programu CE v období 2007 - 2013. Součástí materiálu je představení projektu QUALIST. Brožura ke stažení zde

Další výstupy projektu naleznete na odkazu: http://qualist.eu/cz/downloads.html  nebo v knihovně programu Central Europe s odkazem zde.


Newsletter:

č. 01 Leden / 2011
č. 02 Červen / 2011
č. 03 Prosinec / 2011
č. 04 Červen / 2012
č. 05 Leden / 2013


Realizované akce:

Rok 2010
26.08.2010 Zahajovací schůze k projektu QUALIST, Drážďany (DE)
23.11.2010 Konference k projektu, Děčín (CZ)
14.12.2010 Jednání manažerské skupiny, Zlatníky, Praha (CZ) 

Rok 2011
07. 02. 2011 Jednání s PP10 A.R.D. Central, Zlatníky, Praha (CZ)
11. 03. 2011 Jednání s PP10  A.R.D. Central a se společností JIKORD, ČB (CZ)
14.-16.03.2011  Jednání projektových partnerů, Horn (AT)
16. 06. 2011 Regionální workshop k výstupu 3.2.3, Suchdol n/L. (CZ)
29. 06. 2011 Regionální workshop k výstupu 3.1.3, České Velenice (CZ)
12.-14.09.2011 Jednání projektových partnerů, Zittau (DE)
13. 10. 2011 Jednání k Centrále mobility ve WV, Zwettl (AT)
24. 11. 2011 Jendání k Centrále mobility ve WV, Hluboká n/Vl (CZ)
24.-25.11.2011 Mezinárodní konference k polovině období projektu, Hluboká nad Vltavou - pozvánka, prezentace, tisková zpráva
15. 12. 2011 Regionální workshop k výstupu 3.3.3, Slavonice (CZ)

 Rok 2012
08. 02. 2012 Regionáloní workshop k výstupu 4.3.3, České Budějovice (CZ)
22. 03. 2012 Regionální workshop k výstupu 4.1.3, Dačice (CZ)
29. 03. 2012 Jednání partnerů k WP4, Jindřichův Hradec (CZ)
23.-25.04.2012 Jednání projektových partnerů, Vogtland (DE)
20. 07. 2012 Jednání k připravované Centrále mobility v JČ, Zwettl (AT) 
21. 09. 2012 Den Waldviertel Linie, Dobersberg (AT)
26.-27. 09. 2012 Jednání projektových partnerů, Weitra (AT)
22.-23. 10. 2012 Veletrh Euregia, Lipsko (DE)
13. 12. 2012 Jednání s PP10 A.R.D. Central, Zlatníky, Praha (CZ)

Rok 2013
15.-16. 04. 2013 Jednání projektových partnerů a Mezinárodní konference k WP4, Praha (CZ)
30. 07. 2013 Jednání k přípravě Centrály mobility v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec (CZ) 
26.-27. 08. 2013 Jednání projektových partnerů a Mezinárodní konference k WP5, Vídeň (AT)
09 / 2013 Jednání na téma Centrála mobility WV-JC a přeshraniční doprava
12. 11. 2013 Závěrečná konference projektu QUALIST, Drážďany (DE)

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk