Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Členství v AEČR

           Sdružení Jihočeská Silva Nortica je od roku 2006 členem Asociace euroregionů ČR. Asociace byla založena na česko-saském příhraničí v roce 2002 a sdružuje česko-německé a česko-rakouské euroregiony v České republice. Přehled českých euroregionů je uveden v tabulce zde.

           Sdružení Jihočeská Silva Nortica je od roku 2008 předsedajícím členem asociace. Uspořádalo několik jednání asociace na různá témata a koordinaci přeshraniční spolupráce. První velké jednání proběhlo v červnu 2009 v Zahrádkách u Jindřichova Hradce, zápis z něho je uveden zde.

           Další jednání asociace se uskutečnilo na podzim 2010 na jižní Moravě. Zápis je k nahlédnutí zde.

          Zakladatelská smlouva asociace je k dispozici zde. Stanovy asociace jsou uvedeny zde. Do asociace může vstoupit každý euroregion ČR, který bude souhlasit se stanovami, požádá o členství a jeho členství bude schváleno na jednání Rady Asociace (viz Stanovy).

 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk