Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
10 let Euroregionu Silva Nortica

Euroregion Silva Nortica (dále ERSN) byl založen dne 28. 5. 2002 na slavnostním shromáždění v Hospodářském parku České Velenice / Gmünd. Zakladateli se stala sdružení Europaplattform Pro Waldviertel a Jihočeská Silva Nortica. Významný podíl při založení sehrála společnost Waldviertel Management se sídlem v Edelhofu u Zwettlu.
Euroregion se od roku 2003 zapojil do řady přeshraničních projektů, např. „Vítáme Vás sousedé“ nebo „Přeshraniční impulsní centra“. Klíčovým pro jeho další rozvoj se stal projekt „Založení sítě impulsních center a pracovních skupin v rámci ERSN“ podpořený z programu INTERREG IIIA.
V roce 2004 získal euroregion správu a administraci Dispozičního fondu INTERREG IIIA pro Jihočeský kraj a region Waldviertel. Vzhledem k velkému počtu podpořených projektů a značnému objemu finančních prostředků, které euroregion tímto způsobem přinesl do území, se stával stále známější a uznávanější institucí.
V roce 2005 se ERSN stal členem Asociace evropských příhraničních regionů (AGEG) jako jeden z mála českých a rakouských euroregionů. Od roku 2009 je zástupce euroregionu místopředsedou této významné evropské organizace.
V letech 2005-06 došlo ke změně sekretariátu ERSN na rakouské straně, když se jím stal Regionalmanagement Niederösterreich, Büro Waldviertel s kanceláří ve Zwettlu. Euroregion se dále podílel na řadě významných projektů, jako je otevření nových hraničních přechodů, propojení cyklotras apod.
V roce 2007 se euroregion zapojil do přípravy nového programu přeshraniční spolupráce nazvaného Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 (dále EÚS). Opět získal správcovství tzv. Fondu malých projektů, který od roku 2008 přináší do regionu Jižní Čechy - Waldviertel přes 3 miliony EUR na realizaci stovek malých projektů (neinvestiční „people-to-people“ projekty a malé infrastrukturní projekty) až do roku 2015.
V roce 2008 euroregion zahájil realizaci významných projektů přeshraniční spolupráce „Hospodářská platforma ERSN“ a „Mobilita bez hranic“, ve kterých usiloval o zlepšení hospodářské spolupráce a dopravního propojení mezi Jižními Čechami a Waldviertelem. Oba projekty byly ukončeny v roce 2011, jejich výsledky jsou uvedeny na www.silvanortica.com.
V letech 2009-2011 euroregion získával pro tyto aktivity stále více podpory a uznání od významných regionálních, státních a mezinárodních institucí, mezi které patří AGEG, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vláda země Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Řídící orgány programů EÚS a Central Europe (za projekt QUALIST realizovaný od roku 2010) a další partneři. Euroregion se stal členem Asociace euroregionů České republiky, nadále spolupracuje s okolními regiony, zejména s Euroregionem Šumava/Bavorský les/Mühlviertel na rovnocenném začlenění příhraničních regionů do společné Evropy.

                                                       
 
Ku příležitosti výročí 10-ti let od založení ERSN byla vytvořena fotoprezentace, která zachycuje hlavní činnosti euroregionu. Dokument je volně ke stažení zde.  
 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk