Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

27,1480 CZK
Euroregionální rozvoj hornorakousko/jihočeského příhraničí 2013/2014

Žádost schválena Monitorovacím výborem dne 4. 6. 2013 v Poysdorfu.

Zahájení projektu č. M00257 se uskutečnilo 1.4.2013, ukončení projektu 31.12.2014

Tento projekt je realizován prostřednictvím operačního programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, 2007 - 2013" a spolufinancován z "Evropského fondu pro regionální rozvoj". 

Partneři projektu: 
hlavní partner: Regionalmanagement Oberösterreich
PP1: Regionální sdružení Šumava
PP2: Jihočeská Silva Nortica


Aktivity projektu:

Partneři budou v rámci projektu realizovat následující obsahy/služby:

1) rozvoj příhraniční spolupráce: zprostředkování přeshraničních kontaktů, kooperace z jinými EUREGIONY/RM, regionální konzultační místo pro přeshraniční kontakty a podpora regionálních subjektů při příhraniční spolupráci, plánování přeshraniční spolupráce v dalších obdobích - strategie rozvoje přeshraniční spolupráce, kterou předchází rozvojový koncept přeshraničního cestovního ruchu a průzkum návštěvnosti v příhraničních oblastech Šumavy

2) podpora žadatelů při přípravě projektů pro EÚS: podpora při realizaci a účtování projektů, dále první poradenství žadatelů, podpora při přípravě žádosti a při vyhledávání vhodných přeshraničních partnerů, - zajišťuje pouze partner LP

3) administrace Fondu malých projektů: projektový partner LP bude administrovat v tomto projektu FMP JČ-HR, PP2 má tuto činnost hrazenou z jiného projektu

4) PR: práce s veřejností, vztahující se na jednotlivé projekty a témata, např. informační akce - konference, workshopy, exkurze, přednášky, tiskové zprávy, informační brožury, atd.


Výstupy projektu:

- mediální zprávy z ČR a Jihočeského kraje v české a německé verzi (05/2013 - 12/2014)
- brožura o realizovaných projektech FMP JC-HR-DR 2007-2013

V rámci projektu byla zpracována brožura "Fond malých projektů Jihočeský kraj - Horní Rakousko 2010 - 2013", která má představit některé úspěšně realizované projetky v rámci FMP.

Náhled brožury je ke stažení zde. 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk