Home

 

euroregiosilvanortica

 

Česky Deutsch

images/headers/ceske-budejovice.jpg

Aktuálně

Přípravy na podání žádosti na administraci FMP finišují.

Na základě rozhodnutí Řídícího orgánu Programu Interreg Rakousko – ČR 2021–2027 byla vyhlášena speciální Výzva pouze pro předkládání žádosti o administraci dvou Fondů malých projektů za oblasti people-to-people a cestovní ruch a kultura. Termín odevzdání žádostí je 15. 8. 2023, přičemž o přidělení dotace na FMP bude rozhodnuto Monitorovacím výborem Programu začátkem prosince 2023. 

Po dohodě politických reprezentací bude administrovat Fond pro tzv. people-to-people (dále FMP P-T-P) projekty Jihočeská Silva Nortica a Fond pro cestovní ruch a kulturu (dále FMP CR+K) Euroregion Pomoraví.

Na FMP P-T-P je celkem určeno cca 6,493 miliónů € a na FMP CR+K 2,150 miliónů €.


Jsou dány i parametry rozpočtu malých projektů:

 

    Typ FMP

   Výše celkových projektových výdajů

   People to people

   max. 30.000 €

   Kultura a cestovní ruch    

   max. 50.000 €

 

Pro aktuální období 2021–2027 je výše dotace EFRR 80 %, tj. výše uvedená čísla je nutné zmenšit o 20 %.

Podrobnosti k fungování Fondů, Směrnice pro žadatele, hodnotící kritéria pro projekty, pravidla fungování Regionálních Monitorovacích výborů, jejich personální složení, Dohoda o spolupráci mezi regionálními partnery na realizaci obou Fondů se finalizují a jejich přesné znění a detaily budou zveřejněny nejpozději na konci roku 2023.

Loga partnerů