Informace pro žadatele

Česky Deutsch

AKTUÁLNÍ UZÁVĚRKY přijímání žádostí o podporu z FMP jsou: 

30. června 2021 ve 14.hodin (12. kolo)
13. října 2021 ve 14. hodin (13. kolo)
   
Žádosti
jsou přijímány průběžně.


POZOR NA NOVÉ VERZE DOKUMENTŮ -
vyplněnou žádost je nutné předložit v aktuální verzi, předchozí verze nejsou platné!!! 

Žadatele
 upozorňujeme, že je nutné dodržovat všechny pokyny Správců FMP, včetně požadavku na konzultace žádostí, které jsou bodovány při hodnocení kvality projektu. 

ŽÁDOSTI je možno konzultovat a předkládat na těchto pracovištích JčSN – Správce FMP:

  ▪ pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147, 377 01

    Ing. Šárka Jarolímková - 602 610 270, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  ▪ pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního areálu Nemocnice, Generála Svobody 49/3, 370 01 

    Mgr. Vladimíra Michálková - 702 006 412, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    Ing. Petra Štíchová - 725 741 509, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ▪ pobočka Stachy, kancelář FMP v RRAŠ, o. p. s., 384 72 Stachy 422

   Kateřina Vlášková - 702 006 415, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZÁKLADNÍ dokumenty FMP - nové verze:

Směrnice pro žadatele verze platná od 4.12.2020

Seznam vhodných žadatelů a projektových partnerů v ČR

Check-list pro kontrolu formálních náležitostí

Check-list pro kontrolu přijatelnosti

Check-list hodnocení kvality projektu

Check list pro přeshraniční dopad

Smlouva o financování

 

ŽÁDOST a její přílohy:

Technické pokyny pro vyplňování Žádosti FMP

Žádost FMP

Čestné prohlášení žadatele

Čestné prohlášení partnera o spolufinancování projektu

Kalkulace paušálních výdajů

Kalkulace přímých výdajů - Podrobný rozpočet

 

  • Veškeré podrobnosti o předkládání žádostí naleznete ve Směrnici pro žadatele (kapitola 4).
  • Projektová žádost musí být předložena Správci FMP na předepsaném aktuálním formuláři včetně povinných příloh.
  • Kompletně vyplněný formulář projektové žádosti se předkládá v tištěné podobě ve 2 originálech a také v elektronické formě.
  • Elektronická verze žádosti musí být předložena na digitálním nosiči ve formátu editovatelný pdf a naskenovaný podepsaný originál ve formátu pdf.
  • Přílohy žádosti musí být předloženy společně se žádostí v tištěné podobě (2 ks) a elektronické formě (ve formátu pdf a xls) na společném digitálním nosiči.
  • Elektronická a tištěná žádost se musí shodovat.

 

 

UZAVĚRKY MINULÝCH KOL: 

UZÁVĚRKA 11. kola přijímání žádostí byla 15. února 2021 ve 14. 00 hodin.

UZÁVĚRKA 10. kola přijímání žádostí byla 24. září 2020 ve 14. 00 hodin.

UZÁVĚRKA 9. kola přijímání žádostí byla 18. března 2020 ve 14. 00 hodin.

UZÁVĚRKA 8. kola přijímání žádostí byla 13. listopadu 2019 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 7. kola přijímání žádostí byla 26. června 2019 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 6. kola přijímání žádostí byla 16. ledna 2019 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 5. kola přijímání žádostí byla 12. října 2018 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 4. kola přijímání žádostí byla 22. června 2018 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 3. kola přijímání žádostí byla 23. března 2018 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 2. kola přijímání žádostí byla 6. prosince 2017 ve 14:00 hodin.

UZÁVĚRKA 1. kola přijímání žádostí byla 18. září 2017 ve 14:00 hodin.

 

Loga partnerů