Publicita

Česky Deutsch

Každý žadatel v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je povinen dodržovat a doložit předepsaná pravidla publicity. Při nedodržení pravidel publicity dojde ke krácení nebo celkovému zrušení příspěvku EFRR na daný výdaj, proto doporučujeme včasné konzultace u Správce FMP.

Pravidla publicity - informace k publicitě FMP 

Základní logo programu Interreg V-A:

Základní logo Programu barevné          Základní logo Programu černobílé


Zkrácené logo programu Interreg V-A pro použití na malých předmětech:

Zkrácené logo Programu barevné          Zkrácené logo Programu černobílé 


Symbol EU

Pokud uvádíte kromě loga Programu Interreg V-A i jiná loga (např. loga projektových partnerů / organizací apod.), platí pravidlo, že znak EU obsažený v logu Interreg V-A musí mít minimálně stejnou velikost (na výšku nebo na šířku) jako největší z dalších použitých log. Z toho důvodu je doporučeno, aby kromě loga Programu Interreg byl pro dodržení tohoto pravidla zveřejňován ještě samostatně znak EU (znak EU = vlajka + text Evropská unie): 
logo symbol EU barevný příp. logo symbol EU černobílý


METODIKY k použití publicity:

Nařízení EU a Rady (EU) 1303/2013 (čl. 2.2., příl. XII)

Nařízení 821/2014 (čl. 3 - 5 a příloha II) 

Loga partnerů