Archiv

Česky Deutsch

2019

Sdružení Jihočeská Silva Nortica se svými partnery uspořádalo ve středu 16.10.2019 konferenci Fondu malých projektů INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Akce se uskutečnila od 10.00 do 13.00 hodin v hotelu Savannah ve Znojmě, Chvalovice-Hatě.

Dne 16.10.2019 od 10:00 do 13:00 hod. se v hotelu Savannah bude konat konference k realizaci Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika u příležitosti 30 let přeshraniční spolupráce.

Pozvánka s programem a pokyny k přihlášení.

V těchto dnech byla vydána brožura s názvem „Fond malých projektů Rakousko–Česká republika: Úspěšné projekty 2017–2019“. Tato publikace je realizována v rámci projektu č. ATCZ49 INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020. Obsahuje souhrnné informace o Fondu malých projektů – správci a regiony FMP, programové území, oprávnění žadatelé, kritéria přeshraniční spolupráce partnerů, přeshraniční dopad, typy podporovaných projektů a projektových aktivit, doba realizace, financování a výše dotace… Ve statistikách se zde můžeme i dočíst jaký je současný stav Fondu malých projektů. V druhé polovině brožury najdeme ukázky úspěšných projektů ze všech regionů, tj. z Jihočeského a Jihomoravského kraje, z kraje Vysočina a projekty z Horního a Dolního Rakouska.

Odkaz na brožuru zde.

Sdružení Jihočeská Silva Nortica zve všechny zájemce o realizaci přeshraničních česko-rakouských projektů na "Seminář pro žadatele" v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014 - 2020.

Sdružení Jihočeská Silva Nortica zve na seminář pro příjemce příspěvku z programu Fondu malých projektů, kteří mají v současné době vyúčtovávat své projekty nebo kterým budou nově projekty schváleny. Seminář je financován z projektu č. ATCZ49 FMP R-ČR 2014-2020.

Loga partnerů