Archiv

Česky Deutsch

Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika je pro 2. období realizace v letech 2020-2022 oficiálně vyhlášen dne 21.5.2019.

Termín první uzávěrky pro předkládání žádostí je středa dne 26.6.2019 ve 14 hod.

Připomínáme možnost se zúčastnit semináře pro žadatele dne 27.5.2019, kde se mj. dozvíte informace platné pro nové období 2020-2022. 

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 27.5.2019 v Českých Budějovicích

Zájemce také upozorňujeme, že je nutné dodržovat všechny pokyny Správců FMP, včetně požadavku na konzultace žádostí, které jsou bodovány při hodnocení kvality projektu. Dále věnujte pozornost nové verzi dokumentů – vyplněnou žádost je nutné předložit v aktuální verzi č. 7, předchozí verze nejsou platné! Nové verze dokumentů naleznete v sekci FMP 2014-2020 - Informace pro žadatele.

Loga partnerů