Archiv

Česky Deutsch

2015

Vyhlášení Programu Interreg V-A Rakousko-ČR 2014-2020 se předpokládá na Monitorovacím výboru (MV), který se koná 22. září 2015 v hornorakouském Aigen-Schläglu. Na programu jednání je schválení Jednacího řádu MV, rozhodnutí o výběrových kritériích, schválení projektové žádosti na „velké“ projekty, rozhodnutí o pravidlech způsobilosti výdajů a další body nutné pro vyhlášení programu. Předpokládá se, že MV stanoví první uzávěrku předkládání žádostí na konec listopadu. Začátkem března 2016 budou žádosti vyhodnoceny a schváleny na 2. zasedání MV.

Loga partnerů