Asociace euroregionů ČR

Česky Deutsch

Asociace euroregionů ČR byla založena na česko-saském příhraničí v roce 2002 a sdružuje česko-německé a česko-rakouské euroregiony v České republice. 

Sdružení Jihočeská Silva Nortica je členem Asociace od roku 2006, od roku 2008 je předsedajícím členem. Uspořádalo několik jednání AEČR k tématům přeshraniční spolupráce. První velké jednání proběhlo v červnu 2009 v Zahrádkách u Jindřichova Hradce (zápis). Další jednání asociace se uskutečnilo na podzim 2010 na jižní Moravě (zápis).

 

Dokumenty AEČR

 

Do AEČR může vstoupit každý euroregion ČR, který bude souhlasit se stanovami, požádá o členství a jeho členství bude schváleno na jednání Rady Asociace (viz Stanovy).

 

Euroregiony ČR

Euroregiony (případně regionální sdružení obcí) jsou důležitým článkem přeshraniční spolupráce v ČR. V rámci programů přeshraniční spolupráce spravují prostředky (fondy) určené na projekty menších finančních objemů vždy v části území příslušného programu. Tyto fondy podporují především projekty prohlubující přímou komunikaci a kooperaci mezi obyvateli příhraničních regionů. Každé programové území je pro potřeby fondů rozděleno na několik částí a v každé z nich spravuje určený Euroregion (případně regionální sdružení obcí) přidělený fond.

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

 

Loga partnerů