Sekretariát ERSN

Česky Deutsch

V každém státě je zřízen sekretariát Euroregionu.

Sekretariát sestává z vedoucího a jemu příslušných spolupracovníků. Předseda Generálního shromáždění je současně nadřízeným sekretariátu. Vedoucí sekretariátu je navrhován předsedou Generálního shromáždění každého státu a potvrzen Generálním shromážděním.

Oba sekretariáty ERSN jsou odpovědné za věcné vyřizování úkolů a za řádné vedení správy Euroregionu. Sekretariáty uskutečňují ustanovení Generálního shromáždění a vedou běžnou agendu.

Jsou obzvláště odpovědny za (výtah ze Zakládací dohody):

  • prezentaci navenek,
  • sestavování a provádění pracovního programu Euroregionu,
  • koordinaci práce odborných pracovních skupin,
  • koordinaci vlastních aktivit se sekretariátem partnera,
  • provádění společných informativních setkání a jiných přeshraničních akcí,
  • přípravu jednání Generálního shromáždění i Výboru Euroregionu

Kontakty na český i rakouský sekretariát.

Loga partnerů